Održana Regionalna konferencija EEN mreže u Podgorici

28.09.2018.

Dvodnevni skup je organizovala Evropska mreža preduzetništva Crne Gore uz učešće više od 70 predstavnika partnerskih institucija iz Regiona - Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Crne Gore.

Učesnici su imali priliku da razmijene iskustva i unaprijede saradnju kako bi se sektor malih i srednjih preduzeća efikasnije razvijao i podigao nivo konkurentnosti regiona na tržištu EU.

Organizovani su paneli, radionice i prezentacije najboljih primjera iz prakse iz zemlje i regiona.

Održana Regionalna konferencija EEN mreže u Podgorici

Dvodnevni skup je organizovala Evropska mreža preduzetništva Crne Gore uz učešće više od 70 predstavnika partnerskih institucija iz Regiona - Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Crne Gore.

Učesnici su imali priliku da razmijene iskustva i unaprijede saradnju kako bi se sektor malih i srednjih preduzeća efikasnije razvijao i podigao nivo konkurentnosti regiona na tržištu EU.

Organizovani su paneli, radionice i prezentacije najboljih primjera iz prakse iz zemlje i regiona.

EEN predstavlja najveću mrežu podrške malim i srednjim preduzećima koja je osnovana sa misijom da im pomogne u dijelu internacionalnizacije, standardizacije, inovacije i usaglašavanja sa pravilima poslovanja na EU tržištu. EEN mreža je trenutno aktivna u 60 zemalja cijelog svijeta i ima više od 3.000 eksperata iz 600 organizacija. Cilj ovog projekta u Crnoj Gori je pružanje praktičnih informacija i pomoći malim i srednjim preduzećima, radi lakšeg pronalaženja biznis partnera, uspostavljanje saradnje, učestvovanje na tenderima, pristup informacijama o pravnim aspektima i regulativama poslovanja u EU. Pruža informacije o programima podrške, zakonodavstvu i rezultatima istraživanja koji se odnose na inovacije, posredničke usluge u transferu tehnologije i znanja. On stimuliše crnogorska mala i srednja preduzeća da inoviraju i informiše o EU programima podrške za istraživanje i tehnološki razvoj. Članovi EEN mreže su: tehnološki parkovi, organizacije za podršku inovacijama u poslovanju, univerziteti i istraživački instituti, organizacije za regionalni razvoj i privredne komore. U Crnoj Gori aktivnosti EEN mreže realizuje konzorcijum koji se sastoji od: Direkcije za mala i srednja preduzeća, Privredna komora Crne Gore, Business Start Up Centar iz Bara i Mašinski fakultet Podgorica.

Potpredsjednik Saveljić je bio uvodničar Konferencije, uz ministarku ekonomije Dragicu Sekulić, generalnog direktora Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima Radosava Babića, dekana Mašinskog fakulteta Igora Vušanovića i direktoricu Biznis start-up centra u Baru Ivanu Tomašević. Moderirala je crnogorska koordinatorka EEN Ljiljana Belada.

Potpredsjednik Saveljić je podsjetio da je Privredna komora Crne Gore član crnogorskog konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva od njenog ustanovljenja, 2008. godine.

- Činjenica da Mreža funkcioniše već deset godina, unapređujući se u kontinuitetu, potvrda je da je riječ o kvalitetnoj i sadržajnoj platformi koja nastoji da pomogne povezivanje i unapređivanje miliona MSP koji posluju u Evropskoj uniji i van nje – rekao je Saveljić.

Prema njegovim riječima, EEN je ostvario impresivan broj aktivnosti i rezultata i učinio da mala i srednja preduzeća unaprijede poziciju na tržištu, smanje troškove, te otvaraju nova radna mjesta.

Malim i srednjim preduzećima je potrebna EEN kako bi se utvrdile njihove potrebe i iskoristili raspoloživi spoljni resursi, te da im se pomogne da razviju svoje kapacitete za učenje i primjenu znanja, dodaje on.

- Najveći broj aktivnosti koje podrazumijeva ovaj projekat preklapa se sa onim što je core business privrednih komora, zbog čega su komore i član svakog konzorcijuma na nacionalnom nivou. Pružanje praktičnih informacija i pomoć malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori, sa ciljem lakšeg pronalaženja poslovnih partnera, uspostavljanje poslovne saradnje, dio su onoga što je svakodnevna djelatnost Privredne komore Crne Gore – rekao je Saveljić.

Naglašava da je Komora, zahvaljujući nizu do sada realizovanih aktivnosti kroz ovu mrežu, uspjela da pomogne brojnim malim i srednjim preduzećima da, učešćem na poslovnim forumima, sajmovima i drugim događajima, stupe u kontakt i uspostave saradnju sa preduzećima koja su prepoznavali kao ciljnu grupu.

- Naglasiću da Komora Crne Gore godišnje realizuje veliki broj aktivnosti, koje podrazumijevaju učešće brojnih kompanija kako domaćih, tako i inostranih, a čiji je cilj identičan sa onima koji su definisani EEN-om. Ipak, mnogi od njih ostanu neidentifikovani kroz mrežu, jer su vremenski okviri u kojima funkcionišemo na ovim prostorima značajno fleksibilniji od onih koji su nam kroz dati mrežu. Kada bi se pronašao adekvatan način da se u ovom segmentu dati rokovi učine približnijim onome što je realnost poslovne zajednice ovih prostora, siguran sam da bi smo pod okriljem EEN-a imali i kvanitativno značajno bolje rezultate – rekao je potpredsjednik Komore.

Budući da je Privredna komora Crne Gore članica evropske asocijacije komora EUROCHAMBRES-a, bili smo u prilici da se kroz rad Enterprise Europe Network sub-committee meeting upoznamo sa Strategic Vision for 2020 and beyond.

Saveljić smatra da EEN treba da razvija strukturu i usluge kako bi efikasno pomogla malim i srednjim preduzećima da iskoriste procese globalizacije i digitalizacije.

- Mi smo ti koji moramo izaći u susret malim i srednjim preduzećima i zbog toga je važno da se organizuju konferencije kao što je ova, kako bi predstavnici okupljenih konzorcijuma, zajedno sa članovima EASME na osnovu iskustva mreže i razumijevanja potreba malog i srednjeg biznisa prepoznavali načine da EEN, prilagođavajuči se njihovim potrebama, ostane ‘no wrong door’ – zaključio je Saveljić.

Strategija Vlade je da podstiče konkurentnost i održivost malih i srednjih preduzeća, preduzetničku kulturu i promoviše njihov rast, za šta je ključna regionalna saradnja, rekla je ministarka ekonomije Dragica Sekulić.

Ona je kazala da kompanije u Crnoj Gori imaju koristi od presonalizovanih poslovnih savjeta koji im pomažu da unaprijede međunarodni potencijal i biznis veze kroz inicijative te mreže, kao što su brokerski događaji.

Prema njenim riječima, ključni izazov za Crnu Goru je kako povećati ekonomski rast i smanjiti ili eliminisati one prepreke koje sprečavaju razvoj potencijala zemlje.

- Slijedeći dokumenta o strateškoj politici, mi ćemo se potruditi da ojačamo konkurentnost zemlje kroz turizam, poljoprivredu, energetiku i prerađivačku industriju - precizirala je Sekulić.

Ona je podsjetila da je Vlada u januaru usvojila Program ekonomskih reformi, nacionalnu strategiju za srednjoročni makroekonomski i fiskalni program u Crnoj Gori.

- Taj program je najvažniji dokument zemlje u ekonomskom dijalogu sa Evropskom unijom - kazala je Sekulić.

Zemljama jugoistočne Evrope, dodala je ona, potreban je novi investioni okvir kako bi jačale infrastrukturu i poboljšale veze sa evropskim državama.

Generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima Radosav Babić kazao je da predstavlja novu vladinu instituciju koja na jednom mjestu objedinjuje sve što je potrebno investitorima i preduzetnicima.

- Formiranjem Direktorata, Ministarstvo je iskazalo snažnu posvećenost da svoje aktivnosti obavlja efikasnije, brže i sa više fokusa na interese klijenata, kako bi se stvorio bolji ambijent za investicije i preduzetništvo u našoj zemlji. Kreirali smo deset različitih nacionalnih programa, od kojih preduzetnici mogu dobiti direktnu finansijsku ili nefinansijsku podršku za unapređenje inovacija, standardizaciju, razvoj klastera, mentorske usluge i drugo. Pored toga, vodimo IPA nacionalne projekte i devet finansiranih iz EU, kroz različite programe međunarodne saradnje kao što su COSME, Horizon 2020, Dunavski transnacionalni program, Mediteranski program saradnje, Interreg IPA Adrion i Interreg IPA trilateralni programi, kao što je Italija - Albanija - Crna Gora. Svi projekti su fokusirani na pružanje informacija i pomoć malim i srednjim preduzećima, podršku u povezivanju sa inostranim partnerima kroz različite baze podataka, poslovne sastanke sa ciljem ostvarenja saradnje i pristupa stranim tržištima – rekao je Babić.

Prema njegovim riječima, EEN je projekat koji ističe sa svojom jedinstvenošću, jer traje 10 godina

godina i njegov značaj je u strateškim dokumentima koja se odnose na razvoj MSP.

Dekan Mašinskog fakulteta prof. dr Igor Vušanović kazao je da je njihova misija kao visokoškolske i naučne institucije da mlade ljude obrazuje kroz primjenu savremenih metoda i tehnika iz oblasti inženjeringa, kreira kvalitetne stručnjake koji će, u skladu sa evropskim trendovima i standardima,

da doprinesu razvoju Crne Gore i regiona, potencirajući razvoj naučnog i stručnog rada kao suštinskog dijela obrazovanja.

- Misija ovog fakulteta je i da poboljša preduzetništvo diplomiranih studenata iz oblasti inženjeringa. Ponosno možemo reći da u Crnoj Gori imamo puno respektabilnih menadžera koji su diplomirali kod nas. Ovaj pristup će biti u fokusu nakon promjene nastavnih planova i programa, čija se primjena očekuje 2020. godine. Nadamo se da će nove generacije naših diplomaca biti osnivači novih preduzeća koja će obezbediti radna mjesta za mnoge ljude i dati značajan doprinos nacionalnom bogatstvu - rekao je Vušanović.

Ivana Tomašević je kazala da je Biznis start up centar Bar dio EEN konzorcijuma od njegovog uspostavljanja i da je zadovoljna kvalitetom rada sa partnerima.

- Mi smo kao organizacija uspjeli da podržimo uspostavljanje 134 kompanije i zaposlimo oko 500 ljudi. To ne bi bilo moguće oslanjanjem isključivo na sopstvene resurse već smo imali veliku podršku EEN – rekla je Tomašević, ističući značaj bilateralnih sastanaka, konferencija i obuka koje je Mreža omogućila.

Prema riječima, Natalie Martinez Paramo iz Evropske komisije, Evropska mreža preduzetništva ne samo da je postigla nesporne rezultate, već je doprinijela konkurentnosti i rastu MSP širom Evrope.

- Jugoistočna Evropa napreduje dobro na ovom polju, ne samo u smislu usluga COSME, već i uvođenja Horizonta 2020 te kao korisnik Instrumenta za MSP – ocijenila je ona.

Dodala je da Zapadni Balkan sada ima šansu da krene naprijed evropskim putevima.

- Drago mi je što je EEN već preuzela veoma važnu ulogu u podršci ekonomskim akterima na ovim putevima. U naše ime, nemojte sumnjati da imate punu podršku od EASME i EEN mreže – naglasila je Martinez Paramo.

Ključni izazov EEN u narednim mjesecima biće pokretanje akcionih grupa koje će podržati implementaciju njene vizije i pripreme za novi Višegodišnji finansijski okvir.

- Nastavićemo sa sprovođenjem skupa usluga neophodnih za održavanje dobre vidljivosti koju Mreža ima u Evropi. Zbog toga računamo na vaš rad, posvećenost i uspjehe kroz sve konzorcijume Mreže Jugoistočne Evrope – rekla je ona.

Njen kolega István Németh govorio je o viziji Evropske mreže preduzetništva, performansama i postignućima. On je rekao je da se izazovi, kako bi vizija EEN-a postala stvarnost, odnose na postavljanje klijenta u centar usluga, obezbeđivanje što kvalitetnije usluge, pozicioniranje i ostvarivanje veće vidljivosti Mreže u Evropi, uključujući Region, te na reagovanje na nove događaje i političke prioritete. Potom je predstavio novi program Horizon 2020.

Tokom panela koji su uslijedili govorili su Ljiljana Belada iz Ministarstva ekonomije, Nenad Novović, Amplitudo, Mirjana Babić, Olivmont, Uroš Bulatović iz Saveza mladih preduzetnika, Elma Hot iz Bee&Me doo, Emilija StručićAida Džamalija DuranMladen KostićBeti Kostadinovska DimitrovskaOlivera RadićMarko Kovačević, prof. Đuro KutlačaPeter EkartVladimir Rudl i prof. dr Zdravko Krivokapić.