Otvoreni EU fondovi

Klikom na pojedine pozive, dobićete sve informacije koji se odnose na konkretni poziv: opis poziva, ukupan budžet, rokovi, kompletnu projektnu dokumentaciju, itd.

HORIZON 2020

Radni program (2018-2020) 

Plan poziva za prijavu projekata u okviru 17 tematskih oblasti programa H2020 možete pogledati u pojedinačnim radnim programima za oblasti na sljedećem linku.

Otvoreni pozivi  u okviru ’’ Horizon 2020 ’’ za mala i  srednja preduzeća

Radni program i najava poziva za prijavu projekata za mala i srednja preduzeća – Innnovation on SMEs


COSME

COS-CLUSINT-2017-03-6: Clusters Go International in the defence  and security sector

Rok za  prijavu: 13/12/2017


COST

Action Proposal Submission, Evaluation, Selection and Approval (SESA)

Rok za  prijavu: 25/04/2018


EUREKA

Network Projects

Rok za prijavu: Poziv  je otvoren tokom čitave godine.


KREATIVNA EVROPA 


ERASMUS+

Calls for proposals – Erasmus+ 2018