Otvoreni EU fondovi

Klikom na pojedine pozive, dobićete sve informacije koji se odnose na konkretni poziv: opis poziva, ukupan budžet, rokovi, kompletnu projektnu dokumentaciju, itd.

HORIZON 2020

Radni program (2018-2020) 

Plan poziva za prijavu projekata u okviru 17 tematskih oblasti programa H2020 možete pogledati u pojedinačnim radnim programima za oblasti na sljedećem linku.

Otvoreni pozivi  u okviru ’’ Horizon 2020 ’’ za mala i  srednja preduzeća

Radni program i najava poziva za prijavu projekata za mala i srednja preduzeća – Innnovation on SMEs

Otvoren poziv za podnošenje prijedloga projekata DIGI-B-CUBE u okviru programa Horizon (H2020) 

http://www.komorabih.ba/otvoren-poziv-za-podnosenje-prijedloga-projekata-digi-b-cube-u-okviru-programa-horizon-h2020/

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u oblasti energetske efikasnosti - Horizon 2020

U okviru Programa EU Horizon 2020 otvoren je Pozov za dostavljanje projektnih prijedloga "Energetska efikasnost". Rok za dostavljanje prijedloga je 10. septembar 2020. godine. Detaljne informacije: https://ec.europa.eu/easme/en/news/2020-call-energy-now-open. U ovom pozivu mogu da učestvuju mala i srednja preduzeća, akademska zajednica i javni sektor.

Intellectual Property Pre-diagnosis Services for Horizon 2020 and Horizon Europe Participants

https://ec.europa.eu/easme/en/tenders/intellectual-property-prediagnosis-services-horizon-2020-and-horizon-europe-participants  


COSME

Otvorene pozive za COSME možete pratiti na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-open-calls-proposals  

 

Otvoren poziv za dostavljanje projektnih prijedloga “Podrška evropskim malim i srednjim preduzećima da učestvuju u javnim nabavkama van EU”

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 15. septembar 2020. godine do 17:00 časova.

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-ppout-2020-2-03-public-procurement-outside-eu

 


COST

https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/

 


EUREKA

Network Projects

Rok za prijavu: Poziv  je otvoren tokom čitave godine.


KREATIVNA EVROPA 


ERASMUS+

Calls for proposals – Erasmus+ 2018