Otvoreni EU fondovi

Klikom na pojedine pozive, dobićete sve informacije koji se odnose na konkretni poziv: opis poziva, ukupan budžet, rokovi, kompletnu projektnu dokumentaciju, itd: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_hr