Kontakti


Koordinator

Vanjskotrgovinska komora BiH (VTK)

 • Branislava Đurđeva 10
 • 71000 Sarajevo
 • BiH

Partneri

 • SERDA

  Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA

  Kolodvorska 6 71000 Sarajevo E: serda@serda.ba
 • UNSA

  Univerzitet u Sarajevu

  Obala Kulina Bana 7/II 71000 Sarajevo T: 033 565 121 E: javnost@unsa.ba
 • INTERA

  INTERA Tehnološki Park

  Bišće polje bb 88000 Mostar T: 036 327 972 E: info@intera.ba
 • BIT

  BIT Centar

  Trg Slobode 16 75000 Tuzla T: 035 304 650 E: een@bit.ba
 • ZEDA

  Zenička razvojna agencija ZEDA

  Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb 72000 Zenica T: 032 449 410 E: info@zeda.ba
 • RAUSK

  Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona (RA USK)

  Miroslava Krleže 2 77000 Bihać T: 037 2240 48 E: info@rausk.ba