Finansiranje inovacija

Inovativnost u MSP ("Innovation in SMEs") je finansijski instrument programa Horizont 2020 čiji je zadatak da stimuliše sve oblike inovativnosti u MSP, a posebno one s potencijalom za rast i internacionalizaciju na jedinstvenom evropskom tržištu, ali i van njega. Cilj je da se optimizuje naučno, razvojno i inovativno okruženje za MSP uključujući i formiranje niza pratećih servisa s ciljem jačanja inovativnih kapaciteta i kreiranjem novih vrijednosti za tržište i/ili za društvo u cjelini. Time se MSP uključuju u implementaciju akcija s ciljem podržavanja strategije „Evropa 2020 za pametni, inkuzivni i održivi rast“. Inovacije u MSP će biti finansirane kroz dvije podteme:  

  • EUREKA EUROSTARS program: Eurostars je zajednički evropski program, sufinansiran iz nacionalnih budžeta 34 zemlje članice EUREKA18 programa i Evropske unije sa ukupno 1.14 milijardi EUR. Program je pažljivo razvijen kako bi odgovorio na specifične potrebe preduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem, a s ciljem razvoja novih proizvoda i usluga, dajući lakši pristup međunarodnim tržištima zahvaljujući transnacionalnoj prirodi projektnog konzorcijuma. Dvije godine po završetku projekta, proizvod tog istraživanja bi trebao biti spreman za uvođenje na tržište.
  • Instrument MSP-a (”Instrument SME”) je namijenjen za grantove međunarodno orijentisanih MSP-a, za implementaciju visoko rizičnih ali i visoko potencijalnih inovativnih ideja. Cilj je podržati projekte sa evropskom dimenzijom, koji će dovesti do radikalnih promjena u načinu poslovanja (proizvod, procesi, usluge, marketing itd.). Namjera je da se kompanije lansiraju na nova tržišta, promoviše njihov rast i kreiraju visoke stope povrata na uložene investicije. Instrument za MSP je namijenjen svim inovativnim preduzećima u svim industrijskim sektorima, a predviđeno je trofazno finansiranje po sljedećoj šemi:
  • Poslovni inovativni grantovi za izradu studije izvodljivosti – faza I („Business innovation grants for feasibility assessment purposes“-optional phase I): vrijednost projekta 50,000 evra (avansno) po projektu (finansira se 70% ukupnih troškova projekta, a 30% je očekivano sufinansiranje);
  • Grantovi za poslovne inovacije u razvojne i demonstracione svrhe – faza II („Business innovation grants for innovation development & demonstration purposes“-possible phase II): okvirni iznos u rangu 500,000 do 2,5 miliona evra po projektu (finansira se 70% ukupnih troškova projekta, a 30% je očekivano sufinansiranje);
  • Besplatno poslovno savjetovanje – opciono u fazama I i II („Free-of- charge business coaching“ - optional in phases I and II): u svrhu podrške i poboljšanja inovativnih kapaciteta preduzeća i pomoć usmjeravanju projektnih prema strateškim poslovnim potrebama;
  • Pristup široj lepezi servisa za inovativnu podršku i olakšavanje pristupa rizičnim finansijama – faza III („Access to a wide range of innovation support services and facilitated access to risk finance“-mostly in optional phase III): sredstva su namjenjena komercijalnoj eksploataciji poslovne inovacije.

Urnek aplikacijske forme za fazu 1 SME instrumenta možete pronaći ovdje.

Urnek aplikacijske forme za fazu 2 SME instrumenta možete pronaći ovdje.


Jeste li inovativno, brzorastuće malo ili srednje preduzeće s europskim i globalnm ambicijama? Tražite li znatna sredstva kako biste razvili svoju ideju? Možete li iskoristiti resurse za razvoj poslovanja i treniranje da biste preduzeće pomjerili naprijed? Tada je sme instrument alat za vas.

Na sljedećem linku možete naći najbolji instrument finansiranja koji vam odgovora.

Aplicirati možete na slijedećem linku.