Inovacije i upravljanje inovacijama

Želite kontinuirano unapređivati svoje proizvode, usluge i procese? Zanima vas kako potaknuti kulturu stvaranja novih ideja u svom poduzeću, a time i održiv i profitabilan rast? Želite imati uvid u trenutno stanje upravljanja inovacijama u vašem poduzeću i usporediti se sa najboljima? Europska poduzetnička mreža vam može pomoći!

Inovativna mala i srednja poduzeća (MSP) su u fokusu europske gospodarske strategije, stoga Europska poduzetnička mreža pomaže poduzećima da ojačaju svoje inovativne kapacitete - analizira upravljanje inovacijama u tvrtki i zajednički razvija mjere za njegovo poboljšanje, a za poduzeća koja uspješno apliciraju za sredstva iz tzv. SME instrumenta iz programa Horizon 2020, osigurana je i dodatna konzultantska potpora (Key Account Management – KAM usluga) za što efektivniju realizaciju projekta i utilizaciju tih sredstava. Obje ove usluge su besplatne.

Unapređenje upravljanja inovacijama (Innovation Management)

Svrha ove usluge je održivo poboljšanje inovacijskih procesa kako bi se osigurao dugoročni poslovni uspjeh. Krajnji benefiti za poduzeća su:

  • uvid u trenutno stanje inovacijskog kapaciteta poduzeća u usporedbi s drugim poduzećima slične veličine,
  • smjernice za preispitivanje svojih inovacijskih aktivnosti, i najvažnije -
  • preporuke kako poboljšati vlastiti inovacijski kapacitet.

Prvi korak ka podizanju kapaciteta poduzeća u domeni upravljanja inovacijama je analiza postojećeg stanja. Ova analiza se provodi korištenjem tzv. IMP3rove metodologije koja se temelji na cjelovitom pristupu. Njome se analizira se strategija i organizacijska kultura za inovacije, sposobnost upravljanja idejama i procesima koji stvaraju nove proizvode, usluge i procese, sve do njihove uspješne komercijalizacije na tržištu.

Sudjelovanjem u procjeni putem online upitnika (samostalno ili uz pomoć EEN savjetnika), poduzeća dobijaju detaljne povratne informacije tj. procjena koja uključuje i usporedbu (benchmarking) s preko 5000 inovativnih malih i srednjih poduzeća širom svijeta iz IMP3rove baze podataka poduzeća.

Ono što se u upitniku traži o poduzeću su podaci za posljednje četiri godine: broj zaposlenih po godinama, EBIT – dobit prije odbitka rashodnih kamata i poreza na dobit, prihod s udjelom izvoza u prihodu, doprinos inovacija u dobiti te uštedama postignutim inoviranjem, investicije u aktivnosti istraživanja i razvoja te inovacije, vrijeme potrebno za komercijalizaciju (Time to market/Time to profit) te životni ciklus proizvoda i usluga. Svi podaci smatraju se povjerljivima.

Nakon detaljne inicijalne procjene, zajedno s upravom poduzeća analiziraju se najvažniji aspekti upravljanja inovacijama, identificiraju se snage i potencijali za poboljšanje. U konačnici, definiraju se odgovarajuće mjere poboljšanja u obliku akcijskog plana koji artikulira dalje korake koje poduzeće mora poduzeti u smjeru postizanja rezultata.

Key Account Management usluga

Za poduzeća koja uspješno apliciraju na tzv. SME instrument programa Horizon 2020, EEN nudi mogućnost coachinga tj. mentorstvo u procesu implementacije projekta za koji je odobreno financiranje iz SME instrumenta.

Osoblje EEN mreže tj. Key Account Manager će na temelju vrste projekta i sektora u kojem poduzeće aplikant djeluje, a u suradnji sa poduzećem, odabrati odgovarajućeg eksperta iz baze od preko 3000 stručnjaka iz različitih oblasti, koji će poduzeću biti na raspolaganju kao coach (mentor) pri implementaciji svog projekta.

Cilj je da se, pored samog financiranja iz SME instrumenta, poduzeće dodatno asistira u procesu razvoja svog inovativnog proizvoda ili usluge, te tako dodatno ojača svoje kapacitete i poveća šanse za komercijalni uspjeh svoje inovacije.

Za razvoj inovativnih proizvoda i usluga, poduzećima u Bosni i Hercegovini je na raspolaganju tzv. SME instrument programa Horizon 2020. Više detalja o ovom instrumentu pogledajte ovdje.