Programi zemalja donatora za poslovnu zajednicu u Bosni i Hercegovini

 

SAD-USAID 

https://www.usaid.gov/bosnia (aktuelna tema je iz oblasti inovacija)

NJEMAČKA-GIZ

https://www.giz.de/en/worldwide/30002.html (aktuelna tema je dualno obrazovanje)

ŠVEDSKA-SIDA

https://www.sida.se/en/sidas-international-work/countries-and-regions/sidas-work-in-bosnia-and- herzegovina

https://c2c.ba/bs (aktuelna tema je podrška inovativnim firmama)

ŠVAJCARSKA-SIPPO

https://www.sippo.ba/ (aktuelna tema je održiva trgovina)

UNDP

https://www.undp.org/bs/bosnia-herzegovina (aktuelna tema je održivost zaštićenih područja u BiH – SPA)

https://javnipoziv.undp.ba/FormAnswer/IndexForm/53  (Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda)

https://javnipoziv.undp.ba/FormAnswer/IndexForm/69 (Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informaciono-komunikacijskih tehnologija u poljoprivredu)

https://javnipoziv.undp.ba/FormAnswer/IndexForm/70 (Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama namijenjenih ubrzanoj digitalizaciji primarne poljoprivredne proizvodnje)

EBRD 

https://www.ebrd.com/ebrd-in-bosnia-and-herzegovina.html

https://www.ebrd.com/news/2022/ebrd-eu-and-unicredit-provide-10-million-loan-to-small-businesses-in-bosnia-and-herzegovina-.html 

https://www.ebrd.com/news/2022/bosnian-smes-to-receive-new-funds-from-ebrd-and-eu.html

https://www.ebrd.com/news/2022/ebrd-loan-to-mibospo-for-bosnian-msmes-and-greener-buildings.html

https://www.ebrd.com/news/2022/ebrd-eu-and-procredit-help-bosnian-smes-to-go-digital.html

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/53530.htm    

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/55157.html 

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/55264.html 

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/55234.html

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/55233.html

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/55436.html

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/55437.html

SVJETSKA BANKA (Worldbank)

https://www.worldbank.org/en/country/bosniaandherzegovina

PROCREDIT BANKA 

 www.procreditbank.ba (Kreditna linija  Europske investicijske banke) 

NLB Banka

www.nlb-fbih.ba  (u okviru projekta Svjetske banke pod nazivom "Projekat oporavka i podrške kompanijama-

poslovnim subjektima u Bosni i Hercegovini")