EEN u FBiH

U Bosni i Hercegovini EEN Mreža je ustanovljena još 2009. godine, samo godinu dana nakon što je formirana u Evropskoj uniji. Nastala je u okviru evropskog projekta Euro-info korespodentnog centra u Bosni i Hercegovini.

Od 2015. godine u Bosni i Hercegovini egzistiraju dva EEN konzorcija: EEN konzorcij iz Federacije Bosne i Hercegovine i EEN konzorcij iz Republike Srpske.

Konzorcij Evropske preduzetničke mreže u Federaciji Bosne i Hercegovine sačinjavaju sljedeće organizacije:

Koordinator:

  • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Partneri:

  • Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA
  • Univerzitet u Sarajevu
  • INTERA Tehnološki park Mostar
  • BIT centar Tuzla
  • Zenička razvojna agencija ZEDA
  • Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona RA-USK

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH)

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) je samostalna, nevladina, nepolitička i neprofitna javno-pravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija sa teritorije Bosne i Hercegovine, sa funkcijama usmjerenim na razvoj i unapređenje ekonomskih odnosa BH privrede sa inostranstvom, uključujući i partnerski odnos i zastupanje interesa članova kod nadležnih organa Bosne i Hercegovine i odgovarajućih asocijacija u inostranstvu.

Članovi Komore su preduzeća, banke, osiguravajuća društva i druga pravna – privredna lica registrovana za obavljanje poslova sa inostranstvom na prostoru Bosne i Hercegovine.

VTK/STK BiH  obezbjeđuje promociju privrede Bosne i Hercegovine kako u zemlji tako i u inostranstvu.


Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA

SERDA

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA formirana je u maju 2003. godine, a danas je nezaobilazan faktor razvoja ekonomije u Bosni i Hercegovini sa misijom da kreira pozitivno okruženje za održivi rast i razvoj, te jača i promoviše ideju pridruživanja BiH Evropskoj Uniji. Primarna uloga SERDA-e je poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz pružanje finansijske podrške, provođenje edukacija, razvijanje poduzetničke infrastrukture, razvoj ljudskih resursa, jačanje konkurentnosti, te provedbu različitih međuregionalnih i međunarodnih projekata usmjerenih na stvaranje povoljne poduzetničke klime na lokalnom i regionalnom nivou.


Univerzitet u Sarajevu

UNSA

Univerzitet u Sarajevu (UNSA) osnovan je 1949. godine. Tokom svoje duge tradicije Univerzitet u Sarajevu bio je i ostao jedna od najvažnijih javnih obrazovnih, naučnih i kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini. Danas Univerzitet u Sarajevu nudi širok spektar akademskih i stručnih programa iz oblasti humanističkih, društvenih, medicinskih i prirodnih nauka, te umjetnosti.

Aktivnosti Univerziteta u Sarajevu usmjerene su ka stvaranju jake, autonomne i integrirane akademske zajednice profesora, istraživača, umjetnika i studenata inkorporirane u međunarodnu univerzitetsku mrežu.

Univerzitet u Sarajevu sastoji se od 30 članica: 22 fakulteta, tri akademije i pet naučnih instituta.


INTERA Tehnološki park Mostar

INTERA

INTERA Tehnološki Park je neprofitna i nevladina organizacija osnovana 2011. godine s ciljem poticanja i podupiranja razvojnih gospodarskih procesa u regiji Hercegovine. 

Svojim aktivnostima INTERA Tehnološki Park želi unaprijediti gospodarsku scenu regije te pomoći pojedincima da ostvare svoje poduzetničke potencijale kroz pružanje adekvatnih znanja, vještina i inicijalnih resursa koji uključuju prostor, opremu, infrastrukturu, partnerstva, pristup financijama i investitorima. S druge strane, kontinuirano se educiraju mladi, nezaposleni ljudi, ali i ljudi s dugogodišnjim poslovnim iskustvom kako bi, prateći trendove, opstali u suvremenom poslovnom svijetu.

Implementirajući brojne projekte domaćih i stranih donatora INTERA Tehnološki Park je stekao iskustvo kojim je postao pouzdan partner u stvaranju boljeg poslovnog okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine.


BIT Centar Tuzla

BIT Centar

BIT Centar  ima za cilj da omogući mladim perspektivnim stučnjacima i poduzetnicima da uspostave i razviju svoj posao iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Tri su tipa kompanija / projekata podržanih kroz BIT Centar a to su: „Razvoj ideje“ (projekti), „start – up“ kompanije i kompanije sa potencijalom rasta i razvoja.

Pored poslovnog inkubatora, čija svrha je da asistira i ubrza proces razvoja kompanija lociranih u BIT-u, Centar pruža i usluge poslovnog konsaltinga, povezivanja, transfera znanja i tehnologija i organizovanja ciljanih treninga.

Zenička razvojna agencija ZEDA

ZEDA

Agencija ZEDA je razvojna institucija čiji zadatak je da kreira razvojne prioritete grada Zenica i da stvara i koordinira partnerstva za njihovu realizaciju, a aktivno djeluje od 2004.god.

Misija ZEDA-e je stvaranje uslova za razvoj dinamične, savremene i raznovrsne privrede u gradu Zenica kroz razvoj poduzetništva, malih i srednjih preduzeća objedinjavanjem i usmjeravanjem materijalnih, ljudskih i finansijskih resursa, uvažavajući principe rodne ravnopravnosti i zaštite životne okoline.


Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona RA-USK

RAUSK

Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona (RAUSK) je osnovana 2012. God. s ciljem pridonošenja privrednom rastu i razvoju Unsko-sanskog kantona, sukladno načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će omogućavati jačanje konkurentnosti  i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala, te u cilju osiguranja podrške slabije razvijenim područjima za povećanje i optimalno korištenje vlastitog razvojnog potencijala. Područje djelovanja RA-USK obuhvata aktivnosti koje RAUSK provodi s javnim, privatnim i nevladinim sektorom u cilju bržeg ekonomskog razvoja i poboljšanja kvaliteta života na području Unsko-sanskog kantona.

RA-USK predstavlja ključnu tačku u kantonu za privlačenje sredstava iz EU i ostalih fondova.