Poslovno savjetovanje i podrška

Europska poduzetnička mreža pruža podršku i savjete privrednom sektoru, te pomaže u iskorištenju mogućnosti tržišta Evropske unije. Mogućnosti koje EEN mreža pruža su kreirane upravo za mala i srednja poduzeća (MSP), ali su dostupne i institucijama, istraživačkim centrima i univerzitetima u cijeloj Evropi.

EEN mreža u FBiH omogućava razne oblike besplatnog poslovnog savjetovanja i informiranja koji može pomoći u rastu kompanija i ekspanziji na tržište Evropske unije.

Besplatne savjetodavne usluge koje EEN FBiH pruža su:

 • mogućnosti koje nudi tržište EU,
 • izvoz proizvoda ili usluga na nova tržišta
 • kako dobiti CE oznaku za proizvode,
 • programi i fondovi EU koja su namjenjena malim i srednjim poduzećima,mogućnosti za uspostavljanje poslovne saradnje,
 • izvori financiranja,
 • kako zaštititi imovinu intelektualnog vlasništva u drugoj zemlji,
 • upravljanje inovacijama,
 • internacionalizacija poslovanja.

Stručna polja djelovanja u kojima naši eksperti mogu da Vam pomognu podrazumijevaju:

 • zakonodavstvo i standardi EU,
 • pristup internacionalnom tržištu,
 • međunarodni  ugovori,
 • pomoć pri apliciranju na EU fondove,
 • poboljšanje upravljanja,
 • energetska i resursna učinkovitost.