Programi regionalne i prekogranične saradnje (teritorijalna saradnja)

Teritorijalna saradnja je alat kohezione politike EU. Namijenjen je savladavanju izazova koji prevazilaze granice država i traže zajedničko rješenje. Temeljni cilj teritorijalne saradnje je ujednačeniji ekonomski, socijalni i teritorijalni razvoj EU kao i smanjenje negativnog uticaja granica. Teritorijalna saradnja se sastoji od prekogranične, transnacionalne i međuregionalne saradnje. Programi prekogranične saradnje podržavaju regije na maksimalnoj udaljenosti od 150 kilometara. Geografska pokrivenost programa transnacionalne saradnje zavisi od makroregionalnih strategija i strategija zatvorenih mora i određuje je Evropska komisija, dok je međuregionalnom saradnjom obuhvaćen cjelokupan prostor EU.

Makroregionalne strategije nemaju sopstveni izvor finansiranja, već se sredstva osiguravaju iz postojećih finansijskih izvora, kao što su evropski strukturni i investicijski fondovi. Očekivani rezultati svake makroregionalne strategije su definisanje problema, određivanje zajedničkih ciljeva, sudjelovanje u aktivnostima kroz projekte i programe, te na taj način osigurati dugoročna i efikasna rješenja, koja bi koristila samoj državi, kao i regiji.

Bosna i Hercegovina je uključena Bosna i Hercegovina učestvuje u tri transnacionalna i tri prekogranična programa teritorijalne saradnje.

  • Dunavski program transnacionalne saradnje
  • Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje Interreg ADRION
  • Program transnacionalne saradnje Interreg Mediteran
  • Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora
  • IPA Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina
  • IPA Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora Više o ovim programina možete pronaći na linku: https://www.dei.gov.ba/bs/teritorijalna-saradnja