Transfer znanja, inovacija i tehnologija

Razvili ste inovativnu tehnologiju i želite je ponuditi na međunarodnoj razini? Nedostaje vam specifična tehnologija kako biste razvili ili unaprijedili novi proizvod ili uslugu? Tražite ili nudite usko specijalizirana znanja u specifičnom području? Europska poduzetnička mreža vam može pomoći!

Sve navedeno podrazumijeva prijenos primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava s jednog subjekta (davatelja tehnologije) na drugi subjekt (primatelj tehnologije). U tom procesu, vrlo je važno pitanje intelektualnog vlasništva tj. zaštite tehnologije. Naš glavni cilj je pomoći u zaključivanju ugovora između bosanskohercegovačkih i stranih organizacija o prijenosu znanja ili tehnologija iz BiH u inozemstvo i obrnuto.

Korak koji tome prethodi je pronalaženje odgovarajućeg partnera što može biti dugotrajan proces koji najviše ovisi o stupnju razvoja tehnologije. Glavna usluga koju nudi Europska poduzetnička mreža je upravo pronalaženje partnera zainteresiranog za tehnološku i komercijalnu suradnju. Glavni alat u tome je interna baze ponude i potražnje tehnologija te organizacija poslovnih susreta.

Poduzeća koja traže strateške partnere za zajednički razvoj, licenciranje, proizvodnju, tehničku ili komercijalnu suradnju, imaju mogućnost:

  • Objaviti vlastiti tehnološki profil u bazi EEN mreže što je najbolji preduvjet za pronalazak pravog partnera. Sažetke tehnoloških profila pregledavaju na dnevnoj bazi zaposlenici Mreže te sukladno referencama traže partnere u svojim zemljama. Profili se objavljuju u različitim publikacijama, mrežnim stranicama i slično, sve s ciljem što bržeg pronalaženja partnera. Preuzmite obrazac za izradu vlastitog tehnološkog profila i pošaljite ga Vašem najbližem lokalnom članu EEN mreže.
  • Pretraživati tehnološku bazu mreže u kojoj se nalazi preko 5000 tehnoloških profila poduzeća, istraživačkih organizacija i sveučilišta iz Europe i šire.
  • Sudjelovati na R2B (Research-to-Business) događajima i misijama (posjetima) koje mreža organizira.
  • Dobivati automatski, putem e-maila, nove tehnološke profile koji sadrže relevantne ključne riječi za to poduzeće.

Europska poduzetnička mreža također nudi i sljedeće:

  • Informacije o razvojnim mogućnostima, relevantnim politikama i drugim pitanjima vezanim za razvoj.
  • Seminare i radionice o zaštiti intelektualnog vlasništva, tehnološkim inovacijama, izvorima financiranja, itd.
  • Individualne savjete i pomoć u području razvoja novih proizvoda, upravljanja inovacijama, financiranja istraživanja i razvoja projekata, tehnoloških poboljšanja i međunarodnog umrežavanja.

Za sve navedene usluge potrebno je obratiti se odgovarajućem lokalnom članu EEN konzorcija u BiH.

Ukoliko se pronađe pravi partner za transfer tehnologije, Mreža nudi potporu u svim fazama pregovora.