Nacionalni fondovi podrške

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

JAVNI KONKURS za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“

Rok za prijavu: 15.11.2017.


Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo:

JAVNI POZIV subjektima male privrede (MSP) za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja (uz subvenciranje profitne marže (kamatne stope)

Rok za prijavu: 31.12.2017.


Skupština i vlada ZE-DO kantona

Trenutno nema otvorenih poziva.


Vlada Unsko-Sanskog kantona

Trenutno nema otvorenih poziva.


Vlada Srednjobosanskog kantona

Trenutno nema otvorenih poziva.


Vlada BPK/Ministarstvo za privredu:

JAVNI  POZIV za podnošenje aplikacija (zahtjeva i projekata) za korištenje sredstava po  ,,Programu kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2017. godinu ''.

Rok za prijavu: 15.12.2017.


Vlada Tuzlanskog kantona/Ministarstvo razvoja i poduzetništva

Trenutno nema otvorenih poziva.


Vlada Posavskog kantona/Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja

Trenutno nema otvorenih poziva.


Vlada Hercegovačko-Neretvanskog kantona/Ministarstvo privrede/gospodarstva

Trenutno nema otvorenih poziva.


Zapadnoherecegovački kanton/Ministarstvo gospodarstva:

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu.

Rok za prijavu: 10 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnim novinama ( 06.11.2017)


Kanton 10/Vlada Hercegbosanske županije

Nema otvorenih poticaja.