Nacionalni fondovi podrške

 

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
https://fzofbih.org.ba/ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
https://ekofondrs.org/ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine - namjenske kreditne linije za MSP
https://rbfbih.ba/ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
http://www.fmrpo.gov.ba/javni-pozivi/ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
https://mp.ks.gov.ba/ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Vlada Zeničko-dobojskog kantona
https://www.zdk.ba/ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Vlada Unsko-sanskog kantona
https://vladausk.ba/v4/index/ministarstvo-privrede/4 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Vlada Srednjobosanskog kantona
https://sbk-ksb.gov.ba/bs/ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona/Ministarstvo za privredu
http://www.bpkg.gov.ba/ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Vlada Tuzlanskog kantona/Ministarstvo razvoja i poduzetništva
http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Vlada Posavskog kantona/Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja
https://www.zupanijaposavska.ba/ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona/Ministarstvo privrede/gospodarstva
https://www.privredahnk.gov.ba/ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Kanton 10/Vlada Hercegbosanske županije
https://www.vladahbz.com/javni-pozivi/ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Zapadnoherecegovački kanton/Ministarstvo gospodarstva
https://mg-zzh.com/