Poslovni forum na temu: „Mogućnosti poslovanja regiona Zapadnog Balkana- regiona Nordijskih zemalja

24.09.2018.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještava da će Komorski investicioni forum i Nordijska poslovna alijansa u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Danske, Ambasadom Republike Finske i Ambasadom Kraljevine Švedske, u okviru projekta Evropska mreža preduzetništva, organizovati poslovni forum na temu: „Mogućnosti poslovanja regiona Zapadnog Balkana- Regiona nordijskih zemalja.

Poslovni forum će se održati u periodu od 16.-18.oktobra 2018. godine. u Beogradu (Srbija).

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je jedan od koorganizatora ovog događaja.

Poslovni forum na temu: „Mogućnosti poslovanja regiona Zapadnog Balkana- regiona Nordijskih zemalja

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještava da će Komorski investicioni forum i Nordijska poslovna alijansa u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Danske, Ambasadom Republike Finske i Ambasadom Kraljevine Švedske, u okviru projekta Evropska mreža preduzetništva, organizovati poslovni forum na temu: „Mogućnosti poslovanja regiona Zapadnog Balkana- Regiona nordijskih zemalja.

Poslovni forum će se održati u periodu od 16.-18.oktobra 2018. godine. u Beogradu (Srbija).

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je jedan od koorganizatora ovog događaja.

Učesnici foruma i predstavnici privrede zemalja regiona će imati priliku da se bliže upoznaju sa nordijskom poslovnom kulturom, primerima i koristima implementacije njihovog pristupa poslovanju, kao i da direktno identifikuju potencijalne oblasti za saradnju sa nordijskim investitorima u Srbiji ali i predstavnicima privredne delegacije iz Nordijskih zemalja koji će prisustvovati forumu.

Glavni cilj foruma je da se domaći privrednici putem bilateralnih razgovora sa sagovornicima iz komplementarnih sektora povežu, predstave mogućnosti svojih kompanija i proizvoda i uspostave buduću saradnju.

Forumi su podeljeni po danima sa ciljem snažnije posvećenosti svakoj zemlji nordijskog tržišta, te će prvi forum biti održan 16. oktobra 2018. g. na kome će učešće uzeti privrednici iz Regiona Zapadnog Balkana i privrednici Kraljevine Švedske. 17. oktobra 2018. g. održaće se privredni forum sa predstavnicima Regiona Zapadnog Balkana i privrednicima iz Kraljevine Danske, dok je 18. oktobar 2018. g. rezervisan za privrednike iz Regiona Zapadnog Balkana i Republike Finske.

Sve informacije o poslovnom forumu , uključujući registraciju, detaljan program i on- line dogovaranje sastanaka, dostupne su na zvaničnoj web stranici:
http://nordiccountriesweek2018.talkb2b.net/

Rok za registraciju za kompanije iz zemalja Zapadnog Balkana je 08.10.2018. godine, a radnik jezik foruma i bilateralnih susreta je engleski.

Kontakt osoba u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH :
Mersiha Selmanović (e-mail: mersiha.selmanovic@komorabih.ba; tel: 033 566 242).

Kontakt osoba u Privrednoj komori Srbije: Branka Stojanac (e-mail: branka.stojanac@pks.rs i region@pks.rs; tel: + 381 11 41 49 493 i +381 11 41 49 479)

Prilog:

 - Pozivno pismo

- Program