REGISTRACIJA ZA KONFERENCIJU ENERGA 2018

24.05.2018.

Osma Međunarodna konferencija “ENERGA 2018”, koja će se održati u sarajevskom Centru Skenderija u periodu od 19-21. juna tekuće godine, kontinuirano nastavlja da okuplja ključne sudionike iz elektroenergetskog sektora zemalja centralne i jugoistočne Europe. Njen koncept zasnovan je na predispozicijama ovog regiona i prilagođen je njegovoj industrijsko-energetskoj tradiciji, potencijalu i budućem razvoju.

REGISTRACIJA ZA KONFERENCIJU ENERGA 2018

Očekuje se učešće preko 300 učesnika iz 20 zemalja, te izabrane teme i renomirani govornici čine “ENERGA 2018” jedinstvenim događajem.

U fokusu tema “ENERGA 2018” su razvoj organizovanog tržišta električne energije na način kako to predviđa Treći energetski paket EU, dekarbonizacija elektroenergetskog sektora, obnovljivi izvori energije, odnosno ključne teme koje se nalaze na samom vrhu agende Sekretarijata Energetske zajednice iz Beča, koji već tradicionalno podržava našu manifestaciju kroz učešće svojih predstavnika.

Program konferencije možete pronaći ovdje.

Instrukcije za prijavu učesnika

Kotizacija: 300,00 KM/153,00 EUR (PDV 17% uračunat) po učesniku.

Za izlagače na sajmu – kotizacija za 1 učesnika je besplatna. Kotizacija obuhvata prisustvo programima konferencije, akreditaciju, službeni materijal, kafe-pauze, radni ručak (buffet, piće), ulaz na međunarodni sajam ENERGA 2018.

Prijavni obrazac popuniti u dva primjerka, ovjeren dostaviti poštom ili e-mail-om na adrese navedene ispod. Za odjave prijavljenih učesnika pristigle do 28.05.2018. organizator će izvršiti povrat uplate učešća, a za odjave učešća nakon 28.05.2018. povrat uplata neće biti izvršen.

Tuzlanski sajam d.o.o. – projekat ENERGA
Titova 36, 75000 Tuzla, BiH
+387 35 360 998
energa@energa.ba