Prezentacija EEN mreže

20.02.2018.

Održana prezentacija EEN mreže za predstavnike kompanija, članica Udruženja konsultanata i
inžinjera BiH.

Prezentacija EEN mreže

Prezentacija Evropske poduzetničke mreže (EEN - Enterprise  Europe Network) održana je u
petak, 16. februara 2018. godine, u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u
Sarajevu.  
Događaj je organizirao Univerzitet u Sarajevu u saradnji sa Udruženjem konsultanata i
inžinjera Bosne i Hercegovine, a u cilju prezentacije usluga dostupnih bh. kompanijama kroz
EEN mrežu. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici bh. kompanija članica Udruženja
konsultanata i inžinjera BiH.
Pored pregleda usluga koje nudi EEN mreža, u okviru ovog promotivnog događaja
predstavljena je IMP3rove metodologija upravljanja inovacijama i ocjene inovativnosti
kompanija koje je razvila IMP3rove akademija, kao i mogućnosti učešća malih i srednjih
kompanija u okviru programa Horizont 2020. Predavači su bili članovi bh. EEN tima sa
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i INTERA tehnološkog parka iz Mostara.