Potpisan Sporazum o saradnji između SERDA-e i Bit Alijanse

21.02.2018.

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Udruženje Bit Alijansa potpisale su u srijedu  21.02.2018. god. Sporazum o međusobnoj saradnji, te dogovorile strateške pravce budućeg zajedničkog djelovanja.

Potpisan Sporazum o saradnji između SERDA-e i Bit Alijanse

S obzirom na to da su i SERDA i Bit Alijansa, zajedno sa Vladom Kantona Sarajevo, bile aktivno uključene u razvoj IT sektora u Kantonu Sarajevo kroz izradu Studije razvoja IT sektora u Kantonu Sarajevo, dogovoreno je da se ova uspješna saradnja nastavi i na implementaciji mjera i preporuka iz navedene studije. Mjere podrazumijevaju infrastrukturne aktivnosti na uspostavljanju IT tehnološkog parka, reformu obrazovnog sistema i njegovo usklađivanje sa potrebama tržišta rada kroz osnivanje IT fakulteta i IT srednje škole, kao i saradnju u oblasti obrazovanja odraslih kako bi se putem obuka, prekvalifikacija i dokvalifikacija došlo do što kvalitetnijih stručnijih kadrova za kojima IT kompanije iskazuju veliku potrebu.

Također, dogovorena je i saradnja u pripremi zajedničkih programa i projekata te njihovo kandidovanje prema fondovima EU, sa posebnim fokusom na jačanja tržišne pozicije IT kompanija u BiH i EU posredstvom Evropske poduzetničke mreže (EEN) kao najveće svjetske mreže za internacionalizaciju i poslovno povezivanje firmi.

SERDA je član Evropske poduzetničke mreže od 2017.god. a samu mrežu čini preko 600 partnerskih organizacija u preko 60 zemalja svijeta koje kroz EEN poslovnu bazu i organizovanje poslovnih susreta širom svijeta posreduju u povezivanju kompanija.

Bit Alijansa je krovno udruženje softverske industrije Bosni i Hercegovini, koje trenutno okuplja 29 IT kompanija koje zajedničkim nastupom kreiraju adekvatno okruženje za unapređenje poslovnog ambijenta u BiH. Svojim aktivnostima i projektima, Bit Alijansa kontinuirano radi na rješavanju dva ključna problema koja se javljaju u okviru ove industrije - nedostatak kvalifikovanog kadra i slabo razvijene infrastrukture u softverskoj industriji, popraćene nedostatkom razvojnog podsticaja.