Poziv za poslovne susrete na 24. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru

06.04.2023.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator BITNET konzorcija Evropske preduzetničke mreže u Bosni i Hercegovini i INTERA Tehnološki park iz Mostara, kao partner konzorcija,  organizuju međunarodne B2B susrete koji će u okviru Međunarodnog sajma gospodarstva 2023., biti održani 02. i 03. maja 2023. godine.

2. maja 2023. godine (utorak) , B2B događaji će se održati na licu mjesta (onsite) od 13.00 – 18.00 sati u Paviljonu 1, konferencijskoj dvorani 3.

3. maja 2023. godine (srijeda), B2B sastanci će se održati online u periodu od 09.00-18.00 sati.

B2B susreti su jedinstvena prilika za pronalaženje dobavljača, kupaca ili partnera, za otvaranje novih poslovnih prilika u smislu prekogranične saradnje s Bosnom i Hercegovinom i regijom Zapadnog Balkana.

Fokus B2B događaja će biti na sljedećim sektorima: građevinarstvo, IT, energija, proizvodnja, poljoprivreda i prerada hrane, turizam, tehničke i finansijske usluge i maloprodaja.

Učešće na B2B razgovorima je besplatno, a potvrđena registracija je istovremeno i ulaznica na Mostarski sajam.

Rokovi:

– 10. april – 3. maj 2023. godine – Odaberite zanimljive profile i izvršite registraciju za B2B sastanke

– 1. maj 2023. godine – Registracija (postavljanje profila za saradnju)

– 2. i 3. maj 2023. – Međunarodni B2B susreti na Mostarskom sajmu 2023

 

Sve informacije o B2B susretima, uključujući registraciju i online dogovaranje sastanaka, dostupne su na zvaničnoj web stranici: https://b2b-mostar-fair-2023.b2match.io/

Kontakt osoba u Vanjskotrgovinskoj komori /Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine je Mersiha Selmanović, mersiha.selmanovic@komorabih.ba, +387 33 56 62 42.

 Kontakt osoba u  INTERA Tehnološki park-u  je Mladen Kostić,    mladen.kostic@intera.ba , +387 36 327 972.

 

 

 

Poziv za poslovne susrete na 24. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru