Poziv na 8. Forum Strategije EU za Jadransko-jonski region - EUSAIR

08.05.2023.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (https://komorabih.ba/), zajedno sa koorganizatorima i uz podršku Enterprise Europe Network - EEN (https://een.ec.europa.eu/), EUSAIR Facility Point i u saradnji sa Evropskom komisijom, organizuje međunarodne B2B sastanke tokom 1. i 2. dana 8. Foruma Strategije EU za Jadransko-jonski region - EUSAIR https://www.adriatic-ionian.eu/  pod predsjedavanjem Bosne i Hercegovine. 

Ovaj brokerski događaj okuplja mala i srednja preduzeća, istraživačke institucije, univerzitete, razvojne organizacije, udruženja i druge organizacije iz devet (9) EUSAIR zemalja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, S. Makedonija, Grčka i Albanija).

Ovi B2B sastanci u hibridnom formatu predstavljaju jedinstvenu priliku za pronalaženje partnera ili novih kontakata za poslovnu, tehnološku i projektnu saradnju u svrhu povezivanja regija, povećanja kvaliteta i zaštite okoliša, sa naglaskom, između ostalih, na sektore održivog turizma, ICT-ija, energetike i prehrambene industrije.

 

 Poziv na 8. Forum Strategije EU za Jadransko-jonski region - EUSAIR

Iskoristite jednu ili obje dostupne B2B sesije:

Prvi dan, 23. maj 2023. godine, 14:00 - 18:00

ONSITE (na licu mjesta) B2B sesija
Mjesto održavanja: Hotel Holiday, Sarajevo, Zmaja od Bosne 4, Prostorija 7

Drugi dan, 24. maj 2023. godine, 09:00 - 18:00

ONLINE B2B sesija (ovdje na B2match platformi za brokerage događaje http://b2b-meetings-eusair-forum-2023.b2match.io)

B2B sastanci su najefikasniji način za identifikaciju i pronalaženje ino partnera - odaberite svoje sastanke u skladu sa svojim potrebama na osnovu informacija o drugim učesnicima.

Ciljevi koje želimo dostići da bi vaše učešće bilo uspješno:

 Upoznajte nove poslovne partnere i kupce
 Otkrijte nove proizvode i usluge
 Upoznajte nove dobavljače i projektne partnere
 Saznajte informacije o najnovijim poslovnim trendovima

Učešće na ovim B2B sastancima je besplatno

Vrijeme i rokovi:

Do 23. maja 2023. godine - Prijavite se za učešće

Od 05. do 24. maja 2023. godine - rezervišite B2B sastanke

23. i 24. maj 2023. godine - Međunarodni B2B sastanci tokom 8. EUSAIR FORUMA 2023.

Kontakt osobe: Mersiha Selmanović, e-mail adresa: mersiha.selmanovic@komorabih.ba; tel: 033/566-242
Amir Hujić; e-mail adresa: amir.hujic@komorabih.ba; tel: 033/566-243
Jadranka Stany; e-mail adresa: jadranka.stany@komorabih.ba; tel: 033/566-243