Održani Međunarodni poslovni susreti u organizaciji EEN FBiH

09.11.2017.

.

Održani Međunarodni poslovni susreti u organizaciji EEN FBiH

Evropska preduzetnička mreža u Federaciji Bosne i Hercegovine Vanjskotrgovinska/ Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i REECO d.o.o. organizirali su međunarodne poslovne susrete pod nazivom “REENERGY BROKERAGE EVENT RENEXPO BIH 2017“.

Na poslovnim susretima, održanim 09. novembra 2017. godine u Sarajevu, u okviru 4. međunarodnog sajma i konferencije za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, zaštitu okoline i upravljanje vodama- RENEXPO® BiH, učestvovali su predstavnici oko 20 kompanija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Mađarske, Slovenije i Italije.

U plenaranom dijelu poslovnih susreta upriličena je prezentacija programa COSME i Enterprise Europe Network, programa HORIZON 2020 u Bosni i Hercegovini, te predstavljeni izvori finansiranja za međunarodne partnerske projekte – EUREKA.