LIR pomaže ulaganje u IT sektor

24.06.2018.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještava da je UNDP objavio „Poziv investitorima za iskazivanje interesa za realizaciju novih investicija u 2018. godini uz podršku projekta „Lokalni integrisani razvoj (LIR)“.

Poziv za iskazivanje interesa će omogućiti investitorima koji su zainteresovani za ulaganja u IT sektor u BiH, da zajedno sa projektom LIR osiguraju realizaciju novih investicija u cilju ekonomskog rasta, stvaranja proizvoda visoke dodane vrijednosti i kreiranja novih radnih mjesta i prihoda. Investitori isključivo mogu biti pravna lica.

LIR pomaže ulaganje u IT sektor

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještava da je UNDP objavio „Poziv investitorima za iskazivanje interesa za realizaciju novih investicija u 2018. godini uz podršku projekta „Lokalni integrisani razvoj (LIR)“.

Poziv za iskazivanje interesa će omogućiti investitorima koji su zainteresovani za ulaganja u IT sektor u BiH, da zajedno sa projektom LIR osiguraju realizaciju novih investicija u cilju ekonomskog rasta, stvaranja proizvoda visoke dodane vrijednosti i kreiranja novih radnih mjesta i prihoda. Investitori isključivo mogu biti pravna lica.

Projekat LIR će podržati realizaciju novih investicionih projekata u IT sektoru isključivo u partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS). Prednost pri odabiru imat će projekti koji su izvozno orijentirani te planiraju stvaranje održivih i kvalitetnih radnih mjesta.

U okviru ovog javnog poziva, podrška realizaciji novih investicija od strane projekta LIR će biti pružena kroz:
a) Prioritetnu oblast 1: Investicije u tehnološko unapređenje preduzeća, unapređenje kvalitete proizvoda, diverzifikaciju proizvodnje i standardizaciju poslovanja i poslovnih procesa;
b) Prioritetnu oblast 2: Prekvalifikacija i dokvalifikacija novih radnika radi postizanja višeg stepena produktivnosti i stvaranja radnih mjesta.

Krajnji rok za podnošenje prijava je četvrtak, 05. juli 2018. godine do 17:00 sati.

Javni poziv kao i zvanične dokumente dostupni su na linku: http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2018/projekat-lir–javni-poziv-za-podrku-realizaciji-novih-investicij0.html