Poziv na poslovne susrete u okviru Regionalnog poslovnog foruma, Novi Sad, 26. septembar 2018.godine

07.08.2018.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještava da Skupština evropske regije i Skupština autonomne pokrajine Vojvodina u suradnji s vladom Autonomne pokrajine Vojvodina, Razvojnom agencijom Vojvodina i Evropskom preduzetničkom mrežom Srbije, organizuje međunarodne poslovne susrete u okviru Regionalnog biznis foruma koji će se održati 26. septembra 2018.godine u Novom Sadu (Srbija) .

Poziv na poslovne susrete u okviru Regionalnog poslovnog foruma, Novi Sad, 26. septembar 2018.godine

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještava da Skupština evropske regije i Skupština autonomne pokrajine Vojvodina u suradnji s vladom Autonomne pokrajine Vojvodina, Razvojnom agencijom Vojvodina i Evropskom preduzetničkom mrežom Srbije, organizuje međunarodne poslovne susrete u okviru Regionalnog biznis foruma koji će se održati 26. septembra 2018.godine u Novom Sadu (Srbija) .

Međunarodni poslovni susreti imaju za cilj da dodatno pomognu kompanijama da lakše i brže dođu do domaćih i ino-partnera u okviru Foruma. Kompanije koje se prijave dobijaju mogućnost da sami izaberu potencijalne partnere prema njihovim karakteristikama i iskazanom interesu za saradnju. Na osnovu ovog izbora, organizator svakom od učesnika dodeljuje spisak sastanaka, sa tačno određenim mestom, vremenom i informacijom o potencijalnim partnerom, nekoliko dana unaprijed.

B2B@rbf2018 promovira poslovnu saradnju širom regije, uključujući trgovinske i proizvodne ugovore, zajednička ulaganja i zajedničke pristupe trećim tržištima kao i razmjenu tehnologije, know-how-a i suradnje na projektima u pogledu konkurentnosti i inovacija, financiranih od strane EU i drugih tijela.

Tri glavna sektora na poslovnim susretima su :

  • poljoprivreda i prehrambeni sektor,
    • metalo-prerađivački sektor,
    • sektor turizma.

Učešće na Forumu i b2b susretima je besplatno.

Krajnji rok za registraciju je 18. septembar. 2018. godine.

Detaljne Informacije o programu, kao i online dogovaranju sastanaka, dostupne su na zvaničnoj web stranici : http://rbf2018novisad.talkb2b.net/

 Kontakt osoba u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH :

Mersiha Selmanović (e-mail: mersiha.selmanovic@komorabih.ba; tel: 033 566 242).