BRPL20230425015 - Poslovne ponude

Veletrgovac, uvoznik i distributer iz Poljske traži proizvođače drvenih igračaka

Datum objave: 12.05.2023. Datum isteka: 13.05.2024.

Veletrgovac, uvoznik, distributer drvenih igračaka iz Poljske traži proizvođače diljem svijeta pod ugovorom  o distribuciji.

Poljska kompanija traži proizvođače drvenih igračaka i agente iz cijelog svijeta, s etabliranom pozicijom na tržištu. Poslovni partner treba zadovoljiti  srednjoročno i dugoročno  potrebe snabdevanja kompanije kako bi se  moglo  kontinuirano zadovoljiti potrebe kupaca.

 Vrijednosti  koji se očekuju od potencijalnog partnera:

 Pouzdanost i tačnost;

  • Kvaliteta isporučenih proizvoda;
  • Finansijska stabilnost;
  • Visoka razina komunikacije;

   Ponudu pripremila: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

  E- mail adresa: mersiha.selmanovic@komorabih.ba

  T:+387 33 566 242

 

Ranije objavljeno