BRPL20230511011 - Poslovne ponude

Poljska kompanija traži dobavljače suhog voća i sjemenki za sklapanje ugovora o dobavljačima

Datum objave: 25.04.2023. Datum isteka: 26.04.2024.

 

Poljska kompanija specijalizovana za trgovinu prehrambenim proizvodima zainteresovana je za diverzifikaciju svog portfolia proizvoda. Kompanija traži međunarodne proizvođače ili dobavljače sušenog voća i sjemena.

Saradnja sa identifikovanim  potencijalnim partnerima će se zasnivati potpisivanjem ugovora sa dobavljačem.

 

<!-- [if gte mso 9]>

Od potencijalnog partnera  se očekuje da su  međunarodni proizvođači i/ili distributeri sušenog voća i sjemenki.

Vrste proizvoda i količine će se dogovarati naknadno sa dobavljačima.

Od potencijalnog partnera se očekuje potpisivanje ugovara sa dobavljačem.

Poljska  kompanija traži dobavljače/proizvođače prehrambenih proizvoda za prodaju u sopstvenom lancu prodavnica, ali i zbog toga što kompanija ima potencijal da bude distributer prehrambenih proizvoda u Poljskoj.

  Ponudu pripremila: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

  E- mail adresa: mersiha.selmanovic@komorabih.ba

  T:+387 33 566 242

Ranije objavljeno