BRLV20230509011 - Poslovne ponude

Škola kodiranja u Latviji želi da sarađuje sa kompanijama koje traže IT stručnjake

Datum objave: 10.05.2023. Datum isteka: 09.05.2024.

Kompanija iz Latvije je intenzivan bootcamp kodiranja koji nudi sveobuhvatnu obuku u Javi, C#, PHP-u i web razvoju. Žele da sarađuju sa poslovnim partnerima i kompanijama koje traže talentovane programere softvera da se pridruže njihovim timovima. Latvijska kompanija služi kao veza između ovih kompanija i najboljih novih developera.

Kontakt osoba: Alma Bečirović: 032 445 830 ili putem emaila alma@zeda.ba

Ranije objavljeno