BRSE20221103008 - Poslovne ponude

Proizvođač visoko-kvalitetnih drvenih stolica

Datum objave: 23.11.2022. Datum isteka: 22.11.2023.

Švedska firma dizajnirala je novu seriju drvenog namještaja u Gustavijanskom stilu i traži proizvođače u Evropi sa naprednim mašinskim parkom uključujući CNC u okviru ugovora o vanjskim saradnicima.

Kontakt osoba: Alma Bečirović: 032 445 830 ili putem emaila alma@zeda.ba

Ranije objavljeno