BRRU20200803001 - Poslovne ponude

Ruska firma traži partnera u BiH radi snabdijevanja plastičnim otpadom

Datum objave: 24.08.2020. Datum isteka: 04.08.2021.

Ruska firma traži partnere iz Bosne i Hercegovine koji mogu isporučiti miješani plastični otpad dobiven nakon razvrstavanja čvrstog otpada. Isporuku je potrebno izvršiti u grad Brod (BiH) u kojem ova ruska kompanija implementira projekat energetske efikasnosti.

Kontakt: Aida Džamalija Duran

T: 033/641-520

E: aida@serda.ba

Ranije objavljeno