BRLT20200527001 - Poslovne ponude

Litvansko preduzeće nudi usluge distribucije opreme za pripremu i posluživanje kafe

Datum objave: 16.06.2020. Datum isteka: 17.06.2021.

Litvansko preduzeće koje peče i prodaje kafu nudi usluge distribucije opreme za pripremu i posluživanje kafe dobavljačima prehrambenih proizvoda

Sažetak Litvanska kompanija specijalizovana za pečenje, mljevenje i brendiranje kafe posjeduje prodavaonicu kafe i proizvoda vezanih za kafu, te trgovinu hranom, želi proširiti svoju ponudu proizvoda. Traže partnere - dobavljače opreme za pripremu i posluživanje kafe, prehrambenih proizvoda, zelenih zrna kafe, pakovanog čaja itd. Kompanija nudi saradnju na osnovu sporazuma o distribucijskim uslugama.

Kontakt osoba: Alma Bečirović: 032 445 830 ili putem emaila alma@zeda.ba

Ranije objavljeno