BRRO20210405001 - Poslovne ponude

Rumunski proizvođač vreća za grah zainteresiran je za međunarodnu saradnju

Datum objave: 13.04.2021. Datum isteka: 14.04.2021.

Rumunski proizvođač vreća za grah zainteresiran je za međunarodnu saradnju s dobavljačima kuglica ekspandiranog polistirena prema ugovorima o distribucijskim uslugama.

Rumunska tvrtka traži dobavljače kuglica od ekspandiranog polistirena EPS 50 za svoju liniju za proizvodnju vreća za grah. Zainteresirani su za saradnju s međunarodnim partnerima (bez obzira na zemlju porijekla) prema ugovorima o distribucijskim uslugama.

Kontakt osoba: Alma Bečirović: 032 445 830 ili putem emaila alma@zeda.ba

Ranije objavljeno