BRDE20210326001 - Poslovne ponude

Njemačka kompanija za izolacijsku tehnologiju traži podizvođače za usluge ugradnje i popravke

Datum objave: 07.04.2021. Datum isteka: 08.04.2022.

Njemačka kompanija pruža širok spektar usluga i pojedinačnih rješenja na području toplotne i zvučne izolacije, zaštite od hladnoće i požara za primjenu u industriji i građevinama. Traži iskusne i pouzdane partnere koji izvode instalacijske radove prema ugovoru o podugovaranju.

Kontakt osoba: Alma Bečirović: 032 445 830 ili putem emaila alma@zeda.ba

Ranije objavljeno