BRPL20230202010 - Poslovne ponude

Poljska IT firma traži saradnju s firmom za outsourcing ili agencijom za zapošljavanje

Datum objave: 28.02.2023. Datum isteka: 07.02.2024.

Poljska IT firma zainteresovana je za uspostavljanje saradnje s firmom koja pruža usluge outsourcinga visokokvalificiranog IT osoblja za njihove klijente. Tražene firme mogu biti firme za razvoj softvera, agencije za zapošljavanje ili firme koje rade s visokokvalificiranim radnicima u IT sektoru.

Kontakt:

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA

Aida Džamalija Duran, Program menadžer

T: 033/641-520

E: aida@serda.ba

Ranije objavljeno