BRGB20230322025 - Poslovne ponude

Britanska firma za dizajniranje i prodaju kozmetičkih torbi traži partnere za proizvodnju

Datum objave: 27.03.2023. Datum isteka: 21.03.2024.

Britanska firma koja dizajnira i prodaje veganske kozmetičke torbe i torbe za pranje traži partnera sa iskustvom za proizvodnju svog novog asortimana radi uspostave dugoročne saradnje. Od firme partnera se očekuje i uključenje u proces dizajna za izradu prototipova.

Kontakt:

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA

Aida Džamalija Duran, Program menadžer

T: 033/641-520

E: aida@serda.ba

Ranije objavljeno