Seminar i završna prezentacija u okviru projekta „Asistencija u razvoju MSP preduzeća u BiH "

20.11.2018.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Sektor za edukaciju u saradnji sa kompanijom GEOtest, a.s. iz Brna, Republika Češka, organizirao je seminar na temu „Češka iskustva sa fondovima Evropske unije“ koji se držao 14.11.2018. godine u sklopu projekta zvanične inostrane razvojne saradnje Republike Češke „Asistencija u razvoju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini“.

Seminar i završna prezentacija u okviru projekta „Asistencija u razvoju  MSP preduzeća  u BiH "

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Sektor za edukaciju u saradnji sa kompanijom GEOtest, a.s. iz Brna, Republika Češka, organizirao je seminar na temu „Češka iskustva sa fondovima Evropske unije“ koji se držao 14.11.2018. godine u sklopu projekta zvanične inostrane razvojne saradnje Republike Češke „Asistencija u razvoju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini“.

Projekat je sastavni dio programa „Aid for Trade“ koji je u nadležnosti Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke. U okviru projekta realizirana je i završna prezentacija projekta koja je održana 15.11.2018. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Cilj projekta je da doprinese razvoju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini jačanjem njihovih kapaciteta u sklopu dva segmenta odnosno poslovnog planiranja i korištenja fondova Evropske unije.

U toku seminara prezentirani su osnovni fondovi Evropske unije zajedno sa češkim praktičnim iskustvima u primjeni evropskih fondova kao i konkretni pozitivni primjeri čeških kompanija koje su zahvaljujući evropskim fondovima proširile svoje poslovanje i pojačale svoju konkurentnost na tržištu. Na završnoj prezentaciji predstavljeni su priručnik za izradu poslovnog plana, internet stranica PLAN.BA i priručnik za EU fondove.