„Qatar Matchmaking Event 2021“ online poslovni susreti

11.02.2021.

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na online poslovne susrete „Qatar Matchmaking Event 2021“ https://matchmaking.qdb.qa koji će se održati dana 2. i 3. marta 2021. godine u periodu od 7:30 – 15:00 (9:30 – 17:00 GMT+3).

„Qatar Matchmaking Event 2021“ online poslovni susreti

Katarske poslovne susrete organizira Evropska poduzetnička mreža Katar i Katarska razvojna banka, dok je JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ suorganizator ispred Bosne i Hercegovine. 

Poslovni susreti su koncipirani na način da okupe na jedno mjesto renomirana preduzeća, distributere, vlasnike malih i srednjih preduzeća, start-up kompanije, donosioce odluka, predstavnike vladinih agencija, kako bi istražili i razvili buduća partnerstva sa međunarodnim kompanijama. Obuhvatit će sljedeće sektore:

 • Građevinarstvo, građevinski materijali, hemijska industrija i elektro oprema
 • Plastika i ambalaža
 • Hemijski proizvodi
 • Proizvodi od papira
 • Proizvodi široke potrošnje
 • Hrana i piće
 • Informaciono-komunikacione tehnologije
 • Farmacija, zdravstvo i medicinska oprema 

Registracija i učešće su besplatni, radni jezik je engleski. Registracija je obavezna i može se izvršiti putem linka https://matchmaking.qdb.qa/signup 

Registracijom:

 • aktivirate individualni profil učesnika koji ostaje aktivan do 12 mjeseci;
 • imate pristup međunarodnim provjerenim profilima svih učesnika (na ovakvim događajima bude i preko 2.000 učesnika)
 • imate pristup online sastancima 

Za eventualna pitanja kontakt osoba u JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“:

Alma Džanić      alma.dzanic@rausk.ba                tel: 037 224 048