Predstavljeni društveno-ekonomski potencijali Unsko-sanskog kantona u Republici Turskoj

09.11.2017.

Na poziv Maarif Fondacije sa sjedištem u Istanbulu, Republika Turska, u periodu od 06. - 08.11 , Delegacija Vlade Unsko-sanskog kantona, predvođena Premijerom USK-a mr.sci. Huseinom Rošićem, a među kojom je bio prisutan i Samir Jodanović, direktor Razvojne agencije USK, održano je nekoliko radno-konsultativnih sastanaka sa predstavnicima Turskih privrednika.

Predstavljeni društveno-ekonomski potencijali Unsko-sanskog kantona u Republici Turskoj

Prednosti ulaganja u Unsko-sanski kanton prvo su predstavljeni DEIK-u (Odboru za vanjske ekonomske odnose Republike Turske), na kojem su prisustvovali privrednici iz Turske, koji su voljni investirati u Bosnu i Hercegovinu.

"Ono što je za nas bilo važno za istaknuti u dijelu prezentacije Unsko-sanskog kantona, jesu naše prednosti, gdje smo prvenstveno potencirali povoljan geografski položaj i blizinu granice sa Evropskom unijom, kvalitet naše radne snage, jer većina firmi koje bi došle investirati u BiH su izvozno orijentisane sa akcentom na tržište Evropske unije." govori Samir Jodanović, direktor RAUSK.

U razgovoru sa Predsjednikom DEIK-a, nj.e. Muzaferom Čilekom, inače i počasnim konzulom BiH u Republici Turskoj, donešeni su zaključci i najavljeni daljnji koraci ka konkretiziranju saradnje sa Unsko-sanskim kantonom.

Delegacija Turskih privrednika je najavila uzvratnu posjetu krajem mjeseca Novembra tekuće godine.

Također, u sklopu posjete Republici Turskoj, održani su radni sastanci i sa predstavnicima Trgovačke komore grada Kodžaeli, na kojem je prisustvovao veliki broj privrednika iz različitih sektora, a koji su se najviše interesovali za oblast turizma, metalnog sektora, proizvodnje zdrave hrane itd..