Poslovni susreti privrednika Bosne i Hercegovine i Republike Poljske, 29. 08. 2018. godine, Sarajevo

15.08.2018.

Povodom posjete privredne delegacije Republike Poljske Bosni i Hercegovini, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Univerzitetom za nauku i tehnologiju Vroclav (Republika Poljska), u okviru Evropske preduzetničke mreže organizuje poslovne susrete privrednika koji će se održati 29. augusta 2018. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH (Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo), prema priloženom programu.

Poslovni susreti privrednika Bosne i Hercegovine i Republike Poljske, 29. 08. 2018. godine, Sarajevo

Povodom posjete privredne delegacije Republike Poljske Bosni i Hercegovini, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Univerzitetom za nauku i tehnologiju Vroclav (Republika Poljska), u okviru Evropske preduzetničke mreže  organizuje poslovne susrete privrednika koji će se održati 29. augusta 2018. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH (Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo), prema priloženom programu.

Programom događaja su planirana obraćanja predstavnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Evropske preduzetničke mreže u Zapadnoj Poljskoj, Ambasade Poljske u BiH, Agencije za ekonomsku saradnju Donje Šleske i Agencije za promociju stranih ulaganja u BiH (FIPA BiH), a nakon toga i poslovni sastanci bosanskohercegovačkih i poljskih privrednika.

Kao što možete vidjeti iz priloženih profila poljskih kompanija, članovi delegacije posluju u sljedećim oblastima: tekstil, kozmetika, prehrana, sistemi za grijanje/ventilaciju i klimatizaciju (HVAC sistemi).

Ovom prilikom pozivamo sve kompanije koje su zainteresovane za sastanke sa poljskim privrednicima da se pridruže ovom skupu, te dostave popunjen prijavni obrazac najkasnije do petka, 24.08.2018. godine na e-mail: mersiha.selmanovic@komorabih.ba ili na fax: 033 214 292 ili 033 566 242. Kontakt osoba je Mersiha Selmanović.

U nadi da ćete pronaći interes za učešće na ovim poslovnim susretima, srdačno Vas pozdravljamo.

Profili poljskih kompanija