Poslovni forum privrednika drvoprerađivačkog sektora i opremanja objekata BiH- Crna Gora

31.12.2019.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, a uz podršku  Evropske preduzetničke mreže, organizira Poslovni forum privrednika drvoprerađivačkog sektora i opremanja objekata iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.  Poslovni forum će se održati 29.01.2020. godine u Podgorici (prostorije PK Crne Gore).

Poslovni forum privrednika drvoprerađivačkog sektora i opremanja objekata BiH- Crna Gora

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, a uz podršku  Evropske preduzetničke mreže, organizira Poslovni forum privrednika drvoprerađivačkog sektora i opremanja objekata iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.  Poslovni forum će se održati 29.01.2020. godine u Podgorici (prostorije PK Crne Gore).

Cilj posjete je unapređenje ekonomskih odnosa između dvije zemlje sa fokusom na konkretne prezentacije ponude  proizvoda i  usluga prisutnih  kompanija iz Bosne  i Hercegovine  za potrebe opremanja  hotelskih  i ugostiteljskih kapaciteta na tržištu  Crne Gore.

Imajući u vidu položaj i značaj crnogorskog tržišta, vjerujemo da bi ova posjeta doprinijela uspostavljanju novih kontakata i unapređenju poslovne saradnje sa  crnogorskim partnerima.

O detaljima programa posjete zainteresovani će biti blagovremeno obaviješteni. Napominjemo da učesnici (kompanije ) iz Bosne  i Hercegovine  samostalno snose troškove  smještaja i prevoza.

Pozivamo Vas, ukoliko imate interesa  da uzmete učešća  u ovoj delegaciji,  te da  popunjenu priloženu prijavu dostavite najkasnije do 10.01.2020. godine na e-mail:  mersiha.selmanovic@komorabih.ba  ili na fax: 033 214 292. Kontakt osoba je Mersiha Selmanović.