Otkazana konferencija “SEEIIST Meets Industry” do daljneg

28.01.2020.

Obavještavamo Vas da je najavljena konferencija  “SEEIIST meets Industry” koja se trebala održati od 1. do 3. aprila 2020. godine u Sarajevu, u zgradi Gradske vijećnice u zajedničkoj organizaciji SEEIIST-a (South East Europe International Institute for Sustainable Technologies) i Univerziteta u Sarajevu, u suradnji sa vodećim istraživačkim institucijama: CERN, GSI – FAIR i HEPTech1, JE ODGOĐENA DO DALJNEG.

 

Više informacija na web stranici konferencije https://indico.cern.ch/e/seeiistmeetsindustry. 

Otkazana konferencija “SEEIIST Meets Industry” do daljneg

Cilj konferencije je promoviranje saradnje između znanosti, tehnologije i industrije u regionu Jugoistočne Evrope, kao i između zemalja članica CEI (Centralno-evropske inicijative), slijedeći zajedničke smjernice i ciljeve CEI i SEEIIST inicijativa.

SEEIIST, South East European International Institute for Sustainable Technologies je projekat koji je u duhu CERN-ovog ideala „Znanost za mir“, 2016. godine predložio bivši generalni direktor CERN-a, prof. dr. H. Shopper, a koji je postao dijelom zvaničnih politika zahvaljujući ministrici znanosti Crne Gore, prof. dr. Sanji Damjanović, te su ga i zvanično podržale vlade šest zemalja Jugoistočne Evrope 7. jula 2019. godine.

Glavni naučni cilj SEEIIST projekta je realizacija Centra za hadronsku terapiju tumora i biomedicinska istraživanja (Facility for Tumour Hadron Therapy and Biomedical Research) koji je baziran na dizajnu najsuvremenijeg akceleratora čestica, a koji je razvijen u suradnji sa glavnim istraživačkim evropskim centrima CERN-om i GSI-FAIR-om. Izgradnja ovog regionalnog centra izvrsnosti će ojačati istraživačke ekspertize za buduće projekte, te doprinijeti razvoju održive ekonomije i društvene kohezije.

Očekuje se da će ovaj Centar stimulirati razvoj komplementarnih tehnologija, kao što su iskorištavanje obnovljivih izvora energije i razvoj naprednih digitalnih sistema, kao i podstaći otvaranje većeg broja kompanija koje nisu direktno vezane za sam Centar. Kako bi se maksimizirali benefiti projekta, planirano je da se grane centra regionalno distribuiraju kako bi se otvorile mogućnosti transfera tehnologija i time se uvećala korist za lokalne industrije kao i mogućnosti međunarodne suradnje.

Tokom konferencije, diskutiraće se o suradnji SEEIIST i industrije, a naglasak će biti na sljedećim aspektima: učešće industrije u dizajniranju i konstrukciji Centra za hadronsku terapiju tumora i biomedicinska istraživanja, učešće industrije u radu, održavanju i korištenju Centra, transfer znanja i tehnologija od centra ka industriji, te treninzi za specijaliste u industriji i bolnicama.

DODATNE MOGUĆNOSTI ZA INDUSTRIJU


1.Tokom konferencije “SEEIIST meets Industry”, biće organiziran i sajam privrede. Pozivamo sve industrijske partnere da učestvuju u sponzoriranju ovog događaja preko sponzorskog paketa koji nudi izlagački prostor tokom cijelog trajanja konferencije i daje mogućnost prezentiranja vaše kompanije i njenog djelovanja.


2.Susret sa partnerima je brz i jednostavan način upoznavanja sa potencijalnim poslovnim partnerima. Nudimo vam zakazivanje personaliziranih sastanka kako biste otvorili nove mogućnosti u vašem poslovanju.

U nadi da ćete nam se pridružiti, pozivamo Vas da se registrirate za učešće na web stranici:


https://indico.cern.ch/event/839930/page/17885-registration 

Učešće na konferenciji je besplatno.

Vaš smještaj možete rezervirati direktno u jednom od ponuđenih hotela (https://indico.cern.ch/event/839930/page/17895-accommodation) ili prema vašim željama.


Sa predloženim hotelima, organizatori su sklopili specijalni aranžman i povoljnije cijene za učesnike koji rezerviraju svoj smještaj prije 20. marta 2019. godine.


U slučaju bilo kakvih pitanja možete kontaktirati organizatora putem e-maila: Sarajevo.2020@cern.ch