ODRŽANI POSLOVNI SUSRETI ŽENA PREDUZETNICA IZ BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE

13.02.2018.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine iz konzorcija Evropske preduzetničke mreže  Federacije Bosne i Hercegovine je, zajedno sa Institutom Mihailo Pupin iz Beograda iz konzorcija Evropske preduzetničke mreže Srbije, organizovala Company Mission (CM).

ODRŽANI POSLOVNI SUSRETI ŽENA PREDUZETNICA IZ BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine iz konzorcija Evropske preduzetničke mreže  Federacije Bosne i Hercegovine je, zajedno sa Institutom Mihailo Pupin iz Beograda iz konzorcija Evropske preduzetničke mreže Srbije, organizovala Company Mission (CM) šest preduzeća iz Bosne i Hercegovine kojima rukovode žene (Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, Džekos, Ekotech, Agencija Dan, Pinochio i Infobiro). U sklopu CM organizovani su i poslovni susreti preduzetnica iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a sve u okviru Radionice koja se održana od 02.02. do 04.02.2018.u Beogradu. Tema radionice je bila „Ostvarivanje balansa između poslovnog i privatnog u sektoru ženskog poduzetništva“. Uz Vanjskotrgovinsku komoru BiH i Institut Mihailo Pupin iz Beograda, koorganizatori događaja su bili Privredna komora RS, Tehnološki park Varaždin i udruženja poslovnih žena iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Glavni cilj susreta je bilo regionalno povezivanje interesa preduzeća iz sektora ženskog poduzetništva.U okviru pripreme CM potpisan je Memorandum o razumijevanju između Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Regionalneasocijacije poduzetnica Poslovna žena. Ciljevi saradnje potpisnika Memoranduma su, uz savjetovanje i internacionalizaciju, podizanje inovativnog kapaciteta malih i srednjih preduzeća na području Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu unapređenja njihove konkuretnosti, posebno u sektoru ženskog poduzetništva.Sama ideja o radionici u organizaciji Integra Life Club-a i njegove matične kuće Beauty Imagini Centar je potekla na Prvoj konferenciji o ženskom preduzetništvu u Banja Luci (novembar 2017.), koja je podržana od Evropske mreže preduzetništva.

Na b2b susretima u Beogradu, potpisan je Sporazum o poslovnoj saradnji između Udruženja poslovnih žena Srbije, kojeg je zastupala dr. Sanja Popović-Pantić, predsednica i Regionalne asocijacije poduzetnica Poslovna žena, kojeg je zastupala Dženita Zirdum, predsjednica. Predmet ovog Sporazuma je poslovna saradnja između Udruženja oko saradnje u kreiranju, pripremi i realizaciji različitih projekata, akcija i programa, a sve u svrhu razvijanja i podizanja kvaliteta ženskog preduzetništva, pogotovu kod mlade i nezaposlene populacije. Ovim Sporazumom omogućeno je potpisnicima provođenje različitih radionica, seminara, kongresa i poslovnih susreta, koji uključuju i druge zainteresirane strane (u ovom slučaju EEN mreža) koje se na posredan ili neposredan način uključe u proces razvitka
ženskog preduzetništva. Sam događaj je okupio ukupno 26 poduzetnica i održan je na Adi Ciganliji u prostorima Integra Life Cluba.