Održana prezentacija EEN mreže na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

29.12.2017.

U srijedu, 27. 12. 2017. godine održana je prezentacija EEN mreže i mogućnosti koje ona pruža na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Održana prezentacija EEN mreže na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Preko 50 učesnika je imalo priliku upoznati se sa COSME programom, te alatima koje nude ovaj program i EEN mreža.

Učesnici informativnog događaja bili su studenti završne godine master studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji su zainteresirani za pisanje projektnih aplikacija u međunarodnom okruženju. Posebno su naglašene mogućnosti koje nudi Evropska poduzetnička mreža (EEN) u smislu pristupa tržištima za kompanije, te alata za povezivanje prilikom pripreme međunarodnih naučnih i istraživačkih projekata.