Jačanje digitalnih i industrijskih kapaciteta za održivu tranziciju žena p. u Dunavskom regionu

30.04.2024.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine objavljuje poziv za učešće u istraživanju: “Jačanje digitalnih i industrijskih kapaciteta za održivu kružnu tranziciju žena poduzetnica u Dunavskom regionu”.

Jačanje digitalnih i industrijskih kapaciteta za održivu tranziciju žena p. u Dunavskom regionu

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine objavljuje poziv za učešće u istraživanju: “Jačanje digitalnih i industrijskih kapaciteta za održivu kružnu tranziciju žena poduzetnica u Dunavskom regionu”.

Ovo istraživanje je dio projekta WE.Circular koji finansira Dunavski transnacionalni program – “Jačanje digitalnih i industrijskih kapaciteta za održivu cirkularnu tranziciju preduzetnica u Dunavskoj regiji”.

Istraživanje je dio šire inicijative za podršku tranziciji prema održivoj, digitalno integrisanoj i cirkularnoj ekonomiji. Mišljenje poduzetnica će kreirati put za prilagođenu podršku i resurse koji će osnažiti njihovo putovanje ka održivosti i uspjehu.

Ispunite anketu ako ste:

• žena, vlasnica ili suvlasnica firme;
• primjenjujete ili želite primijenite inovativne cirkularne tehnologije ili cirkularni poslovni model;
• potrebna vam je podrška i resursi kako biste omogućili uspješnu digitalnu tranziciju svog poslovanja;

Da bi ste popunili anketu kliknite na link https://www.surveymonkey.com/r/KHJ3FLH i ostavite trag u poduzetničkom okruženju.