EEN mreža i Investiciona fondacija IMPAKT potpisali memorandum o razumijevanju

22.10.2019.

Predstavnici Projekta Evropske preduzetničke mreže (EEN) pri Univerzitetu u Sarajevu potpisali su Memorandum o razumijevanju u cilju jačanja međusobne saradnje sa Investicionom fondacijom IMPAKT. Ispred Projekta Evropske preduzetničke mreže (EEN) pri Univerzitetu u Sarajevu memorandum je potpisala prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, dok je ispred Fondacije IMPAKT memorandum potpisao dr. Ranko Markuš, suosnivač Fondacije.

EEN mreža  i  Investiciona fondacija IMPAKT potpisali memorandum o razumijevanju

Predstavnici Projekta Evropske preduzetničke mreže (EEN) pri Univerzitetu u Sarajevu potpisali su Memorandum o razumijevanju u cilju jačanja međusobne saradnje sa Investicionom fondacijom IMPAKT. Ispred Projekta Evropske preduzetničke mreže (EEN) pri Univerzitetu u Sarajevu memorandum je potpisala prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, dok je ispred Fondacije IMPAKT memorandum potpisao dr. Ranko Markuš, suosnivač Fondacije.

 Memorandum o razumijevanju uređuje modalitete i specifične aspekte međusobne saradnje na polju izrade projektnih prijedloga i prijava projekata na EU fondove. Dogovorena je i uzajamna podrška potpisnika u smislu podrške organiziranju događaja, konferencija i gostujućih predavanja. Potpisivanje ovog Memoranduma će omogućiti da projektni timovi poboljšaju svoju suradnju, a u interesu korisnika svojih usluga, prvenstveno preduzetnika i inovativnih malih i srednjih preduzeća.

 Evropska preduzetnička mreža (Enterprise Europe Network-EEN) je ključni instrument Evropske strategije za podsticaj ekonomskog razvoja i za otvaranje novih radnih mjesta. Pokrenuta je 2008. godine od kada djeluje sa svojih 3.000 lokalnih eksperata na više od 600 lokacija u 60 zemalja svijeta. Danas je EEN mreža prerasla u najveću svjetsku preduzetničku mrežu koja pruža podršku razvoju konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća sa internacionalnim ambicijama. Univerzitet u Sarajevu je kroz Horizon2020 projekat član EEN mreže od 2017. godine, te u okviru Konzorcija realizuje aktivnosti povezivanja bh kompanija sa međunarodnim partnerima.

 Investiciona fondacije IMPAKT je osnovana uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), te je dala značajan doprinos u razvoju YEP inkubatora poslovnih ideja, kroz koji je samo u posljednjoj godini uspostavljeno više od 120 malih i srednjih preduzeća širom Bosne i Hercegovine.