EEN mreža i ABSL - Asocijacija biznis servis lidera u BiH potpisali memorandum o razumijevanju

22.10.2019.

Predstavnici Projekta Evropske preduzetničke mreže (EEN) pri Univerzitetu u Sarajevu potpisali su Memorandum o razumijevanju sa Asocijacijom biznis servis lidera u BiH (ABSL). Ispred Projekta Evropske preduzetničke mreže (EEN) pri Univerzitetu u Sarajevu memorandum je potpisala prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, dok je ispred Asocijacijom biznis servis lidera u BiH memorandum potpisao g-din Adis Mustabašić, jedan od osnivača ABSL-a.

EEN mreža  i ABSL - Asocijacija biznis servis lidera u BiH potpisali memorandum o razumijevanju

Predstavnici Projekta Evropske preduzetničke mreže (EEN) pri Univerzitetu u Sarajevu potpisali su Memorandum o razumijevanju sa Asocijacijom biznis servis lidera u BiH (ABSL). Ispred Projekta Evropske preduzetničke mreže (EEN) pri Univerzitetu u Sarajevu memorandum je potpisala prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, dok je ispred Asocijacijom biznis servis lidera u BiH memorandum potpisao g-din Adis Mustabašić, jedan od osnivača ABSL-a.

Memorandum o razumijevanju uređuje modalitete i specifične aspekte međusobne saradnje na polju izrade projektnih prijedloga i prijava projekata na EU fondove. Dogovorena je i uzajamna podrška potpisnika u smislu podrške organiziranju događaja, konferencija i gostujućih predavanja. Potpisivanje ovog Memoranduma će omogućiti da članice ABSL-a imaju jednostavniji pristup servisima koje nudi EEN, poput pomoći i podrške u pronalaženju partnera za poslovne projekte u inostranstvu, ili pak u prijavi na EU fondove.

Evropska preduzetnička mreža (Enterprise Europe Network-EEN) je ključni instrument Evropske strategije za podsticaj ekonomskog razvoja i za otvaranje novih radnih mjesta. Pokrenuta je 2008. godine od kada djeluje sa svojih 3.000 lokalnih eksperata na više od 600 lokacija u 60 zemalja svijeta. Danas je EEN mreža prerasla u najveću svjetsku preduzetničku mrežu koja pruža podršku razvoju konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća sa internacionalnim ambicijama. Univerzitet u Sarajevu je kroz Horizon2020 projekat član EEN mreže od 2017. godine, te u okviru Konzorcija realizuje aktivnosti povezivanja bh kompanija sa međunarodnim partnerima.

 ABSL asocijacija je osnovna 2019. godine  sa ciljem objedinjavanja kompanija u BiH koje svojim klijentima nude poslovne usluge, te kao takve imaju mogućnost outsourcinga svojih usluga prema trećim zemljama. ABSL BiH takvim kompanijama nudi ne samo pristup novim tržišnim partnerima i poslovima nego i prije svega različite mogućnosti razvoja, razmjene znanja i iskustava kako kroz različite događaje u BiH i u inostranstvu, tako i kroz kvalitetne publikacije.