Drugi sastanak Sektorske grupe za žensko preduzetništvo Evropske preduzetničke mreže u Istanbulu

29.11.2019.

Privredne komora Kocaeli (Dogu Marmara ABIGEM)) je organizovala drugi sastanak Sektorske grupe za žensko preduzetništvo Evropske preduzetničke mreže u 2019 godini u prostorima Privredne komore Istanbula (Istanbul Chamber of Industry- İstanbul Sanayi Odası ). Predstavnik Vanjskotrgovinske komore / Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTK/STKBiH), koja je istovremeno i kordinator BITNET konzorcija Evropske preduzetničke mreže u Federaciji Bosne i Hercegovine, je prisustvovao sastanku Sektorske grupe za žensko preduzetništvo. Sastanak je održan 21-og i 22.-og novembra 2019. u Istanbulu.

Drugi  sastanak Sektorske grupe za žensko preduzetništvo Evropske preduzetničke mreže u  Istanbulu

Privredne komora Kocaeli (Dogu Marmara ABIGEM)) je organizovala drugi sastanak Sektorske grupe za žensko preduzetništvo Evropske preduzetničke mreže u 2019 godini u prostorima Privredne komore Istanbula (Istanbul Chamber of Industry- İstanbul Sanayi Odası ). Predstavnik Vanjskotrgovinske komore / Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTK/STKBiH), koja je istovremeno i kordinator BITNET konzorcija Evropske preduzetničke mreže u Federaciji Bosne i Hercegovine, je prisustvovao sastanku Sektorske grupe za žensko preduzetništvo. Sastanak je održan 21-og i 22.-og novembra 2019. u Istanbulu.

Naime, u martu mjesecu 2019 godine VTK/STKBiH je primljena u članstvo Sektorske grupe za žensko preduzetništvo Evropske preduzetničke mreže (WEG), a po osnovu već realizovanih aktivnosti u okviru EEN Sektora za žensko preduzetništvo. WEG čini 18 članova iz 13 zemalja (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Njemačka, Švedska, Italija, Hrvatska, Srbija, S.Makedonija, Crna Gora, Slovačka, Velika Britanija i Turske), od kojih je 15 bilo prisutno na sastanku.

Sastanak je bio fokusiran na dobre prakse, komunikacijsku strategiju, relevantne programe za žensko preduzetništvo (WE) i trenutne pozive Evropske komisije koja su u vezi sa ženskim preduzetništvom i inovacijama. Članovi WEG-a su, takođe, razmjenjivali informacije o predstojećim događajima i realizovanim, Partnerskim ugovorima (PA)-ima unutar sektora, Pored toga, članica odbora Kocaeli Vijeća preduzetnica je na poziv WEG-a podijelila informacije i iskustva o aktivnostima koje su preduzeli na promociji i podršci ženskog preduzetništva u regionu Kocaeli i uopšte u Turskoj.

U okviru sastanka prezentiran je video clip o WEG-u i sastanku WEG-a koji je održan u Varaždinu „Woman make it different“. Prikazan je i video uspješne priče „Success Stories from Tuzla“ koji je produciran od strane VTK/STKBiH.

Na marginima sastanka, dogovorena je saradnja o organizaciji susreta žena preduzetnica iz Turske i Bosne i Hercegovine u okviru događaja koji će slijediti u 2020 godini. Radi se „Samitu žena u liderstvu JIE 2020“ koji će se održati u Sarajevu u aprilu mjesecu u koorganizaciji Regionalnog udruženja preduzetnica „Poslovna žena“ i Vanjskotrgovinske / Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine I B2B događaju (“Co-Matching B2B event”) koji će biti organizovan od 19-tog do 20-tog marta 2020 godine u Kocaeli, Turska.