BRUA20170807001 - Poslovne ponude

Ukrajinska firma koja se bavi IT uslugama je u potrazi za poslovnim partnerima

Datum objave: 06.06.2019. Datum isteka: 09.09.2019.

Ukrajinska firma koja se  bavi   IT uslugama   je u potrazi   za  poslovnim partnerima

Ukrajinska firma koja se  bavi   IT uslugama   je u potrazi   za globalnim  partnerima, globalnim davaocima IT usluga ili drugim IT kompanijama  radi saradnje gdje bi djelovali  kao ugovorna strana u Ukrajini.

U potrazi su za potencijalnim partnerima kako bi djelovali  kao ugovorna strana  i proširili portfolio kupaca.

 

Kontakt:  Mersiha Selmanović    T: 033 56 62 42     E: mersiha.selmanovic@komorabih.ba

Ranije objavljeno