BRES20191213001 - Poslovne ponude

Španska kompanija traži proizvođače livanih i/ili kovanih proizvoda

Datum objave: 23.01.2020. Datum isteka: 23.01.2021.

Španska kompanija traži proizvođače livanih i/ili kovanih proizvoda koji su specijalizovani za potrošne dijelove za pokretnu opremu kako bi osigurali dio svoje proizvodnje u okviru ugovora o outsorsingu

Španski proizvođač potrošnih dijelova za opremu za građevinarstvo, rudarstvo, bušenje i poljoprivreda, traži kompanije iz oblasti livenja i kovanja za proizvodnju njihovih proizvoda u skladu sa standardima kvaliteta i uvijek ciljajući na optimizacija  rada. Kompanija traži ugovore o outsorsingu.

ontakt osoba: Alma Bečirović: 032 445 830 ili putem emaila alma@zeda.ba

Ranije objavljeno