BRSK20191217001 - Poslovne ponude

Slovački proizvođač balansnih utega traži dobavljača legure cinka

Datum objave: 03.04.2020. Datum isteka: 04.04.2021.

Mala slovačka tehnološka kompanija, proizvođač balansnih utega, traži dobavljača legure cinka. Legura mora biti dizajnirana za livenje pod pritiskom. Slovačka kompanija planira koristiti leguru cinka u proizvodnji balansnih utega. Nude saradnju putem podugovaranja - partner bi trebao isporučiti leguru.

Kontakt osoba: Alma Bečirović: 032 445 830 ili putem emaila alma@zeda.ba

 

Ranije objavljeno