BRRO20211022002 - Poslovne ponude

Rumunska kompanija za web dizajn traži partnere prema ugovorima o vanjskim izvršiteljima.

Datum objave: 15.11.2021. Datum isteka: 16.11.2022.

Rumunska kompanija specijalizirana je za web dizajn, uglavnom za izradu prezentacijskih web stranica, odredišnih stranica, ličnih blogova i/ili online prodavnica.

Rumunska IT kompanija želi da zaključi ugovore o vanjskim izvršiteljima sa stranim IT partnerima koji mogu biti uključeni u svakodnevne projekte koji se fokusiraju na primijenjenu informatiku, servere, računarske mreže i softver za upravljanje ili fakturisanje.

Kontakt osoba: Alma Bečirović: 032 445 830 ili putem emaila alma@zeda.ba

Ranije objavljeno