BRRO20181128001 - Ponude

Rumunska kompanija za reciklažu e-otpada

Datum objave: 08.01.2019. Datum isteka: 09.01.2020.

Rumunska kompanija za reciklažu e-otpada traži dobavljače elektroničkog otpada prema ugovoru o uslugama

Rumunska kompanija je vodeća kompanija  za recikliranje elektroničkih otpada sa sjedištem u sjeverozapadnoj regiji. Kompanija kupuje mješoviti kompjuterski otpad, matične ploče, mobitele , PC otpad, za daljnje sortiranje i recikliranje.

Kompanija traži dobavljače elektroničkog otpada prema ugovoru o uslugama.

Ukoliko ste zainteresovani za neku od ponuda ili želite više informacija, kontakt osoba je Alma Bečirović, 032 445 -830, alma@zeda.ba - Agencija ZEDA

Ranije objavljeno