BRRO20200527001 - Poslovne ponude

Rumunska kompanija koja proizvodi ručno izrađene keramičke proizvode poput ukrasnih ploča i fasade

Datum objave: 04.06.2020. Datum isteka: 15.06.2021.

Rumunska kompanija koja proizvodi ručno izrađene keramičke proizvode poput ukrasnih ploča i fasada je zainteresovana  za pronalaženje poslovnih partnera koji mogu isporučiti sirovine koje su joj potrebne u procesu proizvodnje. Poslovna  saradnja će se temeljiti na ugovorima s dobavljačima.

Zainteresirani partneri trebaju rumunskoj kompaniji  dostaviti detaljan popis  listu  svojih proizvoda, zajedno sa svim relevantnim tehničkim karakteristikama.

Potencijalna saradnja  će se zasnivati na ugovorima o dobavljaču.

Ponudu pripremila: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

E: mersiha.selmanovic@komorabih.ba

 

 

 

Ranije objavljeno