BRDE20190409002 - Poslovne ponude

Proizvođač hrane za životinje iz Njemačke traži dobavljača/proizvođača ambalaže

Datum objave: 13.06.2019. Datum isteka: 29.04.2020.

Proizvođač hrane za životinje iz Njemačke traži dobavljače/proizvođače ambalaže. Mladi njemački proizvođač vrhunske hrane od Koi šarana traži partnere zar ješenja oko ambalaže. Raspon  ambalaže varira od 1,5 do 12,5 kg(koje se dijele na male , srednje  i velike ambalaže).Njemački  proizvođač je u potrazi za  podugovaranjem i proizvodnju ili sve vrste outsourcinga  ugovora za rješenja za ambalažu životinje hrane od kapaciteta 1, 5 do 12, 5 kg.

 

Kontakt osoba: Mersiha Selmanović  T: 033 566 242 mail : mersiha.selmanovic@komorabih.ba

Ranije objavljeno