BRPL20190808003 - Poslovne ponude

Poljski uvoznik vina i hrane traži dobavljače vina upakovanog u vrećicu

Datum objave: 14.08.2019. Datum isteka: 14.08.2020.

Poljski uvoznik vina i hrane traži dobavljače vina upakovanog u vrećicu.Poljska kompanija je zainteresovana  za  potpisivanje  komercijalnog sporazuma ili ugovora o distribuciji.

 Kontakt osoba: Mersiha Selmanović  T: 033 566 242 mail : mersiha.selmanovic@komorabih.ba;

 

Ranije objavljeno